”Transportbransch kräver att vi vågar hjälpas åt utanför våra vanliga gränser.”
Hem EVENT ”Transportbransch kräver att vi vågar hjälpas åt utanför våra vanliga gränser.”

”Transportbransch kräver att vi vågar hjälpas åt utanför våra vanliga gränser.”

Publicerat av: Redaktionen

Både näringsliv och offentlig sektor måste ändra sitt sätt att tänka för att vi ska få en fossilfri transportbransch.

Det menar Erik Svenske på Ekan Management som arbetar med organisationsutveckling av verksamheter.

”Det handlar om att höja blicken och sluta tänka på vad som är bra för MIG och istället tänka vad som är bra för OSS i ett vidare perspektiv.”

Erik Svenske och hans kollegor på Ekan Management arbetar med verksamhets- och ledarskapsutveckling för både näringsliv och offentlig sektor. Idag handlar mycket av hans jobb om hållbar utveckling och omställning. Något som ställer nya krav på organisationerna.

– Tiden är förbi när man kunde skicka in ett antal konsulter i mörka kostymer som applicerade färdiga modeller. Nu måste ledningen våga ändra sitt arbetssätt helt och hållet.

En sak som Erik tar upp är att synen på vad som är ett väl utfört arbete (ofta definierat som KPI:er) allt för ofta är satta per avdelning, eller till och med på individnivå.

– Det är så lätt att glömma helheten om man ger styrmedel som är satta på det sättet. Med ett tillitsbaserat ledarskap kan man vara modigare och se bredare. Om en målvakt räddar många bollar så kan ju det betyda att resten av laget inte varit bra på försvar.

Erik går så långt som att säga att man ska kunna sätta mål som till och med går bortom den egna verksamheten eller redovisningen.

– Ett exempel är när Volvo och Daimler satsade miljarder i ett nytt gemensamt bolag för utveckling av bränsleceller för lastbilar. Båda vill givetvis sälja fler lastbilar än den andre, men en förutsättning för att någon av dem ska sälja mycket i framtiden är att det finns en miljösmart teknik. Ett fantastiskt initiativ – men hur går det att mäta med vanliga KPI’er?

– Hela idén med vad som är ”ett väl utfört jobb” förändras. Och det krävs en ledning som inser detta.

Kopplat till KPI:er tar Erik upp Jonna Bornemarks bok ”Det omätbaras renässans”

– Allt går inte att mäta på ett enkelt sätt. Men det behöver inte betyda att det är mindre viktigt

– I bolagssammanhang pratas det ofta om att vinna, men vad betyder egentligen ”vinna”? Som Simon Sinek skriver i sin bok ”The Infinite Game” befinner vi oss alla egentligen i ett spel utan slut där vi möjligen kan förlora, men inte vinna. Vårt mål bör i stället vara att spelet fortsätter och att vi får vara med och spela. Det finns ingen slutsignal när en vinnare koras. Räkenskapsåret tar slut sista december och projekt avslutas, men spelet fortsätter.

På eComExpo Summit i Göteborg den 2 december kommer företrädare från energi- och transportbranscherna att arbeta för att ta fram förslag på hur myndigheter och andra kan synkronisera sina olika färdplaner och policys. Idag kan dessa peka åt olika håll och det gör det svårt att veta vilket håll en ska gå.

– Näringslivet måste visa på att man själv slutar tänka i revir. Man måste föregå med gott exempel och visa på att det är möjligt att hjälpas åt och skapa samsyn över gränser för att snabbare uppnå gemensamma mål. På det sättet kan man bli en positiv förebild i sitt sätt att arbeta.

– Det handlar åter om tillit och här tror jag att många ledare behöver tänka om. Få sina medarbetare att våga och att inte vara rädda för att pröva nya tankar och utveckla nya kontaktytor. Om alla är rädda för revisorer och kontroller och att inte ha uppnått mål satta av någon annan, då får du en verksamhet som i bästa fall står stilla. Och i sämsta fall rasar ihop.

Ekan Management är partner till energi- och transportkonferensen eComExpo Summit som arrangeras i Göteborg den 2 december av bland annat 2030-sekretariatet. erik kommer att prata om just detta inför konferensens workshops.

– Vi kommer att ta upp de här teserna under konferensen. Syftet är inte bara att få ner ett antal punkter på ett dokument, utan att sprida en ny syn på vad mål är och hur man når dem på bästa möjliga sätt.

Relaterade Artiklar