Hem NYHETER Transport- och logistikbranschen tror på 5G

Transport- och logistikbranschen tror på 5G

Publicerat av: Redaktionen

5G kommer vara den tekniska utveckling som spelar störst roll för slutleveranser de kommande fem åren, enligt transport- och logistikbranschen själva, och Sverige är det land där tilltron till 5G är störst.

Transport- och logistikbranschen tror på 5G 2

Transport- och logistikbranschen tror på 5G

Det visar en undersökning gjord av mobilitetsföretaget SOTI. Däremot tror mindre än var tredje att drönarleveranser kommer spela någon avgörande roll de närmaste åren.

I en undersökning bland IT-personal inom logistik och transport, gjord av mobilitetsföretaget SOTI, svarade 52 procent att de tror att 5G kommer spela en viktig roll för utvecklingen av leveranser – närmare bestämt för den sista transportsträckan ut till mottagaren – de närmaste fem åren. Sverige är det land i undersökningen där transportbranschen har störst tilltro till 5G.

Området där Sverige utmärker sig allra mest jämfört med andra länder är dock när det kommer till förarlösa fordon och lastbilar. 46 procent av IT-personerna inom den svenska transport- och logistikbranschen tror att förarlösa fordon kommer spela en stor roll, medan till exempel bara 14 procent av deras brittiska kollegor tror det.

Mobilt i första hand allra viktigast
Sammantaget viktigast enligt branschen är dock att ha en strategi som tänker mobilt i första hand, antingen för att ge snabbare leveranser eller för att erbjuda mottagaren att följa leveransen. 60 procent tror att minst ett av de alternativen kommer spela stor roll.

I andra änden av skalan hittar vi drönarleveranser, som bara 30 procent av svenskarna i undersökningen tror kommer spela avgörande roll i den närmaste framtiden. Som jämförelse kan nämnas Kanada, där drönarleveranser redan testas kommersiellt, med sina 38 procent.

– I och med det snabba skiftet från fysisk handel till e-handel har strategier för det sista leveransledet aldrig varit viktigare. Det kan vara avgörande för möjligheterna att behålla en kund eller inte. Genom att använda uppdaterad teknik som sätter mobila enheter först kan leveranskedjan snabbas på avsevärt, vilket ökar kundnöjdheten, men det fungerar även som en effektiv verksamhetsstrategi, säger Stefan Spendrup, Nord- och Västeuropachef på SOTI.

Relaterade Artiklar