Tjänster inom e-handel fortsätter att öka − har fortsatt stor potential
Hem DETALJHANDEL Tjänster inom e-handel fortsätter att öka − har fortsatt stor potential

Tjänster inom e-handel fortsätter att öka − har fortsatt stor potential

Publicerat av: Redaktionen

Svenskarna köper mer och fler typer av tjänster på nätet.

2Tjänster inom e-handel fortsätter att öka − har fortsatt stor potential 2017 ökar den totala omsättningen för tjänster till 17,6 miljarder kronor av totala 109,5 miljarder och kategorin spås att öka fortsatt kraftigt de kommande åren.

DIBS, ledande inom betalningar på nätet och en del av Nets, mäter e-handelsmarknaden iSverige varje år genom att intervjua svenskar. Det sker en snabb utveckling när det gäller utbudet av tjänster som svenskarna kan köpa och betala för på nätet. Även offentlig sektor erbjuder numera ofta sina medborgare att kunna betala på nätet för allt från förskoleavgifter till evenemang. I år ökar omsättningen markant till 17,6 miljarder kronor, en ökning med hissnande 47 procent men i årets rapport är två helt nya kategorier adderade som påverkar: försäkringar och välgörenhet.

– Vi tror att alla som kan digitalisera sin försäljning inom tjänster kommer att göra det. Fördelarna är stora för både företag och offentlig sektor och kategorin är den som vi tror kommer öka mest de kommande åren. Anledningen är enkel, konsumenterna kräver det, säger Daniel Larsson, vd för DIBS.

I takt med att konsumenternas köp av tjänster ökar så blir också kraven från konsumenterna. Fördelarna för företag och offentlig sektor att erbjuda tjänster på nätet är exempelvis effektivare försäljning och minskad administration genom att låta kunderna signera på nätet istället för skriva på och posta handlingar. Det går även att genom data analysera kundernas beteende och preferenser så att erbjudandet förfinas. Ett exempel är Netflix där algoritmer styr kundernas innehåll baserat på vad man tittat på och även vad andra tittar på med liknande smak. Dessutom kan konsumenten enklare och snabbare jämföra priser mellan olika aktörer.

Biljetter och försäkringar största tjänstetyper

I år står tjänstetypen biljetter till bio, evenemang och sport för störst del av omsättningen inom tjänster med en dryg femtedel, eller cirka 3,7 miljarder kronor. Detta har man länge köpt på nätet och görs idag av nästan en tredjedel av svenskarna.

Försäkringar är en relativt ny bransch inom e-handeln men har redan vuxit stort. Tjänstetypen är näst störst med nästan en femtedel av den totala omsättningen inom tjänster. Detta är nästan 3 miljarder kronor och när DIBS för första gången frågar svenskarna hur många som köpt försäkring på nätet så uppger 16 procent detta. Nytt för i år är även hur mycket pengar svenskarna ger till välgörenhet på nätet. Nästan en femtedel av svenskarna uppger att de har skänkt pengar via nätet den senaste tiden. Omsättningen är dock blygsam med endast 5 procent av kategorin, knappt en miljard kronor.

Att köpa telekomtjänster på nätet är tredje störst med 15 procent av omsättningen inom kategorin. Nästan var tredje svensk köper detta på nätet.

Resterande tjänstetyper:

 • Spel om pengar: 11 procent av omsättningen och 16 procent av svenskarna gör detta.
 • Digitala medier: 9 procent av omsättningen och 32 procent av svenskarna gör detta.
 • Medlemskap: 9 procent av omsättningen och 17 procent av svenskarna gör detta.
 • Utbildning och kurser: 9 procent av omsättningen och 17 procent av svenskarna gör detta.
 • Annonser: 4 procent av omsättningen och 19 procent av svenskarna gör detta.
 • Parkering: 3 procent av omsättningen och 22 procent av svenskarna gör detta.

Streaming-tjänster starkt etablerat

Nätbaserade prenumerationstjänster som tv- och musikstreaming har verkligen etablerat sig bland svenskarna. Tjänstetypen har ökat i flera år och det går numera att prenumerera på allt från underhållning och skönhetsprodukter till husdjursmat och dammsugarpåsar.

 • 39 procent har prenumererat eller prenumererar just nu på musikstreaming. Mest bland åldersgruppen 25-34 år där 55 procent gör detta.
 • 36 procent har prenumererat eller prenumererar just nu på TV/Video-streaming. Mest bland åldersgruppen 35-44 år där 54 procent gör detta.
 • 12 procent har prenumererat eller prenumererar just nu på skönhetsprodukter. Mest bland åldersgruppen 35-44 år där 17 procent gör detta.
 • 12 procent har prenumererat eller prenumererar just nu på tidningar. Mest bland åldersgruppen 66-74 år där17 procent gör detta, men glädjande för många tidningsförlag är att det är näst flest bland de allra yngsta (15-24 år) där hela 16 procent gör detta.
 • 9 procent har prenumererat eller prenumererar just nu på matkasse. Naturligt med flest i åldersgruppen 35-44 år med 14 procent.

– Prenumerationstjänster fortsätter att växa och utvidgas. För företagen är återkommande kunder fördelaktigt eftersom man får regelbundna intäkter från en trogen kund och underlättar även för konsumenten som slipper beställa samma tjänst flera gånger, avslutar Daniel Larsson, vd för DIBS.

Uppgifterna kommer från DIBS årliga rapport Svensk E-handel, en statistikfylld rapport som ger en detaljerad bild av den svenska e-handeln och dess utveckling sedan 2006. Rapporten som lanseras i sin helhet i mitten av september är baserad på en undersökning av YouGov som genomfördes under det andra kvartalet 2017 och som bygger på intervjuer med drygt 2 000 internetanvändare i Sverige. Rapporten innehåller även data från DIBS egna databas baserat på transaktioner hos många tusentals anslutna webbutiker, samt kunskap från DIBS e-handelsexperter.

Relaterade Artiklar