Tid för ny handelsmässa
Hem EVENT Tid för ny handelsmässa

Tid för ny handelsmässa

Publicerat av: Redaktionen

I mitten av maj nästa år anordnar EasyFairs Scandinavia mässan Retail Experience Live på Kistamässan i Stockholm.

Tid för ny handelsmässa 1

Beatrice de Maré Peterson

Det blir en ny sorts mässa som går den 15–16 maj. Den är byggd på gemensamt deltagande, snarare än en strikt uppdelning mellan besökare och utställare.

– Vi räknar med omkring 170 medverkande företag, som antingen har monterplats eller genomför olika typer av aktiviteter där besökarna kan medverka på olika sätt, säger Beatrice de Maré Peterson, som basar för mässan.

Hon framhåller att handelns förutsättningar har förändrats snabbt. I dag sitter konsumenten i högsätet, valmöjligheterna är många. Handlare som inte erbjuder det utbud och den service som kunden vill ha väljs bort.

– Därför är det viktigare än någonsin för branschen att träffas, göra affärer, skapa nya kontakter utbyta erfarenheter, dela kunskap och låta sig inspirera och inspireras, säger hon.

Tanken är att Retail Experience Live ska bli en en träffpunkt för branschen snarare än en traditionell mässa. Hon kallar den en arena för framtidens retail.

I montrarna och på olika scener kommer det att sjuda av aktiviteter som frukostmöten, demonstrationer, soffdiskussioner och paneler. Ett 80-tal olika aktiviteter planeras.

Hon framhåller att Retail Experience Live är ett helt nytt mässkoncept utformat efter branschens önskemål. Den är delvis en efterföljare till den tidigare mässan Shoptech som i sin tur var en sammanslagning av mässor om e-handel och butiksleverantörer.

Den nya mässan har sju fokusområden.

Retail trends,där de senaste trenderna visas upp,  Ecommerce med allt om hur man bygger framgångsrik e-handel, Retailtech med tekniska butikslösningar, Digimarketing hur man lyckas med digital marknadsföring, Logistik –  hur varorna levereras blir en allt viktigare del av kundupplevelsen, Fintech som handlar om betallösningar och Big Data, som handlar om hur handlarens datamängder hanteras och nyttiggörs på bästa sätt.

– I dag suddas alla gränser inom handeln ut. Uppdelningen mellan e-handel och fysisk handel känns inte relevant längre. Fastighetsägare och logistikföretag får allt mer centrala roller. Därför krävs det något mer levande och innovativt, där hela värdekedjan är med, säger Beatrice de Maré Peterson.

Det innebär att målgruppen är bredare. Bland de medverkande finns alla slags företag som riktar sina tjänster mot handeln, allt från digitala marknadsförare, plattformsbyggare, företag som arbetar med säkerhet, betallösningar, lojalitetsprogram, logistiklösningar, till de som arbetar med fysiska butiksinredningar, förpackningar, transporter och belysning.

Retail Experience Live riktar sig ägare, ledare, chefer och ansvariga inom både e-handel och fysisk handel, men också till varumärkesägare, köpcentrumägare och företrädare för besöksnäringen som hotell, restauranger, flygplatser och nöjesparker.

Beatrice de Maré Peterson berättar att teamet just nu är i färd med att sätta innehållet till dagarna i maj. Programmet fylls på med internationella talare, bland andra retail-gurun Neil Saunders, som har en unik överblick över det föränderliga handelslandskapet.

Relaterade Artiklar