Tele2 medgrundare i ny telekomkoalition för att bekämpa sexuell exploatering av barn på internet

I samarbete med ECPAT grundar nu Tele2 och fyra andra svenska operatörer Telekomkoalitionen, som ska arbeta för att förebygga och hindra förövare i medlemmarnas nät.

Det här är en viktig milstolpe i Tele2s långsiktiga Child Protection-engagemang.

Internet och det uppkopplade livet innebär fantastiska möjligheter, för individen och samhället i stort. Men internet kan tyvärr även användas som en plattform för sexuella övergrepp mot barn. Den nya svenska Telekomkoalitionen har bildats i samarbete med ECPAT (ett globalt nätverk av organisationer som arbetar för att eliminera alla former av sexuellt utnyttjande av barn) för att bekämpa sexuell exploatering av barn i medlemmarnas nät.

“Vi anser att operatörer har en viktig roll i den här kampen och hoppas att koalitionen kan bidra tillsammans med myndigheter och andra viktiga organisationer som till exempel ECPAT. Förövare och deras föränderliga metoder måste bekämpas för att minimera varje risk att barn utnyttjas”, säger Viktor Wallström, Kommunikationsdirektör, på Tele2.

Inledningsvis ska koalitionen fokusera på informationsdelning och benchmarking. Framöver hoppas medlemmarna kunna samla in statistik och undersöka möjligheter att utveckla nya verktyg i kampen mot sexuell exploatering av barn.

Tele2s engagemang för tryggare barn online

Baserat på svartlistor från Interpol och andra myndigheter, blockerar Tele2 konstant försök att nå webbplatser med material innehållandes sexuella övergrepp på barn. Varje månad blockeras omkring en halv miljon försök inom Tele2s nät, fördelat på åtta marknader. Till exempel blockeras i snitt 3500 sidor i Sverige varje dag.

“Vi genomför dessutom en årlig undersökning, Barn och Internet, som ger värdefulla insikter om barns internetvardag i Sverige och Baltikum. Med detta som underlag söker vi ständigt efter nya möjligheter och verktyg för att skydda barn som använder våra tjänster”, säger Viktor Wallström.

Läs gärna mer om Tele2s undersökning Barn och Internet, samt vårt engagemang för Child Protection på Tele2s hemsida.