Tele2 IoT lanserar ny gränslös IoT-tjänst
Hem NYHETER Tele2 IoT lanserar ny gränslös IoT-tjänst

Tele2 IoT lanserar ny gränslös IoT-tjänst

Publicerat av: Redaktionen

Tele2 AB har idag lanserat en ny global IoT-plattform – EnCore.

Tele2 IoT lanserar ny gränslös IoT-tjänst 2Med EnCore kan företagskunder göra stora globala IoT-etableringar med stora datavolymer på ett flexibelt och kostnadseffektivt sätt. EnCore gör det möjligt att adressera många av de utmaningar som företag ställs inför när stora volymer av IoT-enheter ska hanteras globalt. Att göra konnektivitet enklare, snabbare, smartare, enhetlig, mer kostnadseffektiv, med kvalitet, har drivit utvecklingen.

För företag som har etablerat, eller ämnar etablera, uppkopplade IoT-enheter i stor skala, har marknadens lösningar hittills inte varit optimala. Ofta måste företag använda proprietära lösningar, administrera flera mobiloperatörer och plattformar för olika geografiska regioner, inklusive lokala mobiloperatörer i vissa länder med särskilda regulatoriska krav. De har också svårt att hitta kostnadseffektiva lösningar för mellanstora och stora datavolymer på global nivå.

EnCore har utvecklats för att stödja den växande mängden av lösningar som krävs och genereras av digitalisering och övergången från produkterbjudanden till tjänste-erbjudanden.

Den ger företag ett effektivt sätt att driftsätta och operera sina enheter. Det är en lösning på datafördröjningsproblem, regulatoriska krav och den höga datakostnadsstruktur som många kunder utmanas av idag.

EnCore består av ett molnbaserat IoT kärnnät som etableras som en tjänst i de regioner och länder som krävs. Den har en plattform för att administrera och operera ett företags fulla IoT-etablering. Baserad på Nokias WING plattform, fungerar den också som en samarbetsplattform för mobiloperatörer, för att erbjuda företagskunder fördelarna med en lokal etablering, i en global lösning.

”Som orkestrerare av en smartare värld vill vi lansera tjänster som gör IoT enklare och mer effektivt att etablera, och som förbättrar våra kunders affärer”, säger Melissa Jenkins, CTO vid Tele2 IoT. ”Vi identifierade behovet av EnCore för flera år sedan och är mycket stolta att lansera den idag.”

”Medan våra andra lösningar är mycket lämpliga för både små och större IoT-etableringar, är detta en infrastrukturtjänst, ett IoT-som-tjänst-erbjudande, som är fördelaktigt för företag med globala IoT-etableringar, eller med hög datakonsumtion och särskilda tjänstekvalitetskrav. Vår strategi att utveckla öppna, långsiktiga och innovativa produkter fortsätter och EnCore är verkligen ett nytt paradigm i IoT-världen.”

Relaterade Artiklar