Swish har tagit Sverige med storm − nu även flitigt använt vid e-handel
Hem E-HANDEL Swish har tagit Sverige med storm − nu även flitigt använt vid e-handel

Swish har tagit Sverige med storm − nu även flitigt använt vid e-handel

Publicerat av: Redaktionen

Mobila betalsätt fortsätter att öka med Swish som ledstjärna i Sverige.

Swish har tagit Sverige med storm − nu även flitigt använt vid e-handel 2Trots initiala problem är nu även betalsättet relativt etablerat inom e-handel, där nästan var tredje svensk använder Swish för att betala på nätet.

DIBS, ledande inom betalningar på nätet och en del av Nets, mäter e-handelsmarknaden i Sverige varje år genom att intervjua svenskar. Den mobila e-handeln är på stark frammarsch över hela världen liksom nya betalsätt för mobilen. I Sverige har Swish etablerat sig rejält med nästan sex miljoner anslutna användare och kännedomen är nu otroliga 97 procent. Mer än två tredjedelar av svenskarna har använt appen.

Stark etablering inom e-handel trots initiala problem

Efter inititala problem med att lansera appen som betalsätt vid e-handel så fungerar nu Swish som det ska och har redan etablerat sig relativt väl. Nästan var tredje svensk (28 procent) använder nu Swish som betalsätt vid e-handel. Swish är dock fortfarande efter Paypal som funnits längre − var tionde svensk föredrar Paypal vid betalning på nätet jämfört med sex procent för Swish. Det är dock omvänt för mobil e-handel där 15 procent av svenskarna föredrar Swish jämfört med 10 procent för Paypal.

Andelen som använder Swish för att betala på nätet är högst bland allra yngsta (35 procent) och faller sedan något med åldern, och är minst bland de allra äldsta (66-74 år). Men i denna åldersgrupp har ändå nästan var femte använt betalsättet vid e-handel. Detsammma gäller för vilket betalsätt man föredrar vid e-handel − Swish är högst bland de allra yngsta med 14 procent och lägst bland de allra äldsta med blott 2 procent. De allra yngsta föredrar också betalsättet klart mest när de handlar mobilt med nästan en fjärdedel.

– Swish var 2016 års fiasko med en rekordstor nedtid på över ett halvår för webbutikerna som var anslutna. Troligen kommer vi kunna utse Swish till e-handelns succéhistoria när vi sammanfattar 2017. I takt med att allt fler köp sker via mobilen bedömer vi att andelen som föredrar Swish kommer öka på bekostnad av andra betalsätt men främst direktbetalning − kort och gott eftersom konsumenterna tycker att det är överlägset enklast, säger Patrik Müller, E-handelsexpert på DIBS Payment Services.

Upplevs som klart enklast och snabbast vid e-handel − men minst säker

Swish upplevs också som det enklaste och snabbaste betalsättet när konsumenterna handlar på nätet. Nästan tre av fyra svenskar upplever Swish som enklast (kort på andra plats med 61 procent). Och drygt två tredjedelar upplever Swish som snabbast (kort på andra plats med 38 procent). Dock kommer Swish med endast 12 procent sist vad gäller konsumenternas uppfattning om de olika betalsättens säkerhet (faktura vinnare med 69 procent). Noterbart är att de allra äldsta i högst utsträckning upplever Swish som enklast med 79 procent, och i klart högst utsträckning som säkrast med 39 procent. De allra yngsta tycker i minst utsträckning att det är säkrast med 10 procent.

– Att Swish upplevs som enklast och snabbast av alla betalsätt är inte konstigt – idag sker en allt större andel av e-handeln i mobilen och många är vana att föra över pengar till varandra med Swish. Uppfattningen om säkerheten är dock problematisk och det är anmärkningsvärt att de allra yngsta i minst utsträckning upplever Swish som säkrast. Sannolikt beror det på att Swish uppfattas som relativt oprövat betalsätt för e-handel jämfört med andra betalsätt och att de flesta inte gjort så många köp på nätet och betalat med Swish, säger Patrik Müller, E-handelsexpert på DIBS Payment Services.

Uppgifterna kommer från DIBS årliga rapport Svensk E-handel, en statistikfylld rapport som ger en detaljerad bild av den svenska e-handeln och dess utveckling sedan 2006. Rapporten som lanseras i sin helhet i mitten av september är baserad på en undersökning av YouGov som genomfördes under det andra kvartalet 2017 och som bygger på intervjuer med drygt 2 000 internetanvändare i Sverige. Rapporten innehåller även data från DIBS egna databas baserat på transaktioner hos många tusentals anslutna webbutiker, samt kunskap från DIBS e-handelsexperter.

Relaterade Artiklar