Sveriges Paketombud skapar grunden till nationell digital plattform i samverkan med Tillväxtverket, länsstyrelser och regioner
Hem E-HANDEL Sveriges Paketombud skapar grunden till nationell digital plattform i samverkan med Tillväxtverket, länsstyrelser och regioner

Sveriges Paketombud skapar grunden till nationell digital plattform i samverkan med Tillväxtverket, länsstyrelser och regioner

Publicerat av: Redaktionen

Ett projekt för att effektivisera paketets resa från e-handlare till e-kund har startats.

Sveriges Paketombud skapar grunden till nationell digital plattform i samverkan med Tillväxtverket, länsstyrelser och regioner 2Den nya nationella digitala plattformen ska utnyttja digitaliseringens möjligheter för bättre tillgänglighet till pakettjänster i alla delar av landet. Logistiken kommer att utvecklas för såväl kunder och leverantörer som paketombud.

Både storstad och landsbygd kommer att få bättre möjligheter att optimera sina nätverk för både in- och utlämning av paket även om behoven och möjligheterna är skiftande. Stort fokus kommer även att ligga på ökade miljövinster genom minskade transporter i flera led.

Den nationella digitala plattformen är tänkt att bli det som konceptet Bankomat blev för samordningen av uttagsautomater.

Förr fick kunderna åka till en uttagsautomat för ”sin bank” precis som e-kunder idag får göra för att hämta ut paket. Ett paket måste i dagsläget hämtas ut hos paketleverantörens paketombud. Har kunderna fler paket att hämta kan de bli tvungna att åka till olika ställen för att hämta ut paketen om de är skickade av olika paketleverantörer. Med den nya plattformen ska paketombudsnätet bli mer mottagaranpassat.

Pakettransportörer, paketombud, e-handlare, myndigheter och paketkunder ska kunna hämta information från ett enda ställe utifrån sina olika behov. Detta kommer att kunna ge kunderna nya valmöjligheter som att t.ex. byta utlämningsställe, hämta alla sina paket på ett och samma ställe eller överföra rättigheten elektroniskt till någon annan att hämta ut paketet.

Tillväxtverket, Region Gävleborg, Västra Götalandsregionen, Region Norrbotten, Länsstyrelsen Dalarna, Regionförbundet i Kalmar län och Länsstyrelsen Kalmar län finansierar samverkansprojektet som kommer att pågå under två år. Post- och telestyrelsen och Svensk Handel är samarbetspartner. Kommuner, postoperatörer, nationella myndigheter samt övriga länsstyrelser och regioner ska också involveras.

Relaterade Artiklar