Svenskarna välkomnar robotar på jobbet
Hem NYHETER Svenskarna välkomnar robotar på jobbet

Svenskarna välkomnar robotar på jobbet

Publicerat av: Redaktionen

Majoriteten av svenskarna är inte oroliga för att robotar eller Artificiell Intelligens (AI) kommer att ta deras jobb.

Svenskarna välkomnar robotar på jobbet 2Tvärtom är det många som ser positivt på utvecklingen av AI som stöd på jobbet. Det visar en ny riksomfattande undersökning om svenskarnas attityder till AI.

Undersökningen som är framtagen av Insight Intelligence i samarbete med CGI, IBM, Postnord och Scream Mediabyrå är baserad på svar från 1000 svenskar mellan 16 och 70 år. Resultaten visar att 46 procent ser positivt på utvecklingen av AI inom sitt jobb då de tror att det kommer hjälpa dem. Endast fem procent ser negativt på utvecklingen av AI inom sitt jobb då de tror att det kommer ersätta dem. Var fjärde tror inte att AI överhuvudtaget kan appliceras inom deras jobb. Hotet om att robotar kommer att ta över jobben verkar alltså inte oroa svenskarna.

Trots att få känner till och förstår vad AI innebär är det betydligt fler som är positiva än negativa till det. Det är endast sju procent som inte ser någonting positivt med utvecklingen av AI överhuvudtaget. Förenklandet av vardagstjänster som exempelvis shopping, transporter och service är det som folk är mest positiva till när det kommer till utvecklingen av AI.

De flesta vill dock inte att AI kommer för nära. Nästan ingen kan tänka sig att låta ett AI-baserat system eller robot ta hand om ens barn eller föräldrar (2%) och få kan tänka sig att ha AI som sällskap (6%).

– Inställningen till AI-utveckling är tätt kopplat till den personliga integriteten. Den negativa inställningen till AI ökar ju mer personligt det blir och vice versa. Många är positiva till AI, men på håll, säger Lukas O Berg, VD på Insight Intelligence.

Undersökningen visar också att:
* Sju av tio är positiva till utveckling av AI inom utbildning.
* Relativt få är positiva till AI inom offentligt styrda verksamheter.
* Fyra av tio är oroliga för att AI ska användas i onda syften.

Relaterade Artiklar