Svenska Spel väljer Freja eID som ID-metod för onlinespel

IT-säkerhetsföretaget Verisec har slutit avtal med spelbolaget Svenska Spel som innebär att e-legitimationen Freja eID kommer att läggas till som en av identifieringsmetoderna vid onlinespel.

Den 1 januari i år infördes en ny lag som öppnar upp den svenska spelmarknaden för nya aktörer genom ett licensförfarande. Även de aktörer som tidigare haft tillstånd att bedriva spelverksamhet, bland annat Svenska Spel, omfattas av de nya reglerna.

Ett av kraven i den nya lagen är att alla onlinespelare måste registreras med en e-legitimation eller motsvarande. Som ett led i detta har Svenska Spel valt att införa Freja eID som ytterligare en av identifieringsmetoderna till Svenska Spels digitala speltjänster.

Freja eID är en mobil e-legitimation tillgänglig i tre tillitsnivåer varav den högsta, Freja eID Plus, är godkänd för det statliga kvalitetsmärket Svensk e-legitimation. Freja eID har genom extern samarbetspartner ett landsomfattande nätverk av auktoriserade ombud som kan utföra fysiska identitetskontroller i enighet med de krav som DIGG – Myndigheten för digital förvaltning ställer vid utfärdande av e-legitimationer med tillitsnivå 3.

Johan Henrikson, VD Verisec kommenterar:

”För vissa onlinetjänster har e-legitimering blivit standardförfarande för identifiering och då blir det också väldigt tydligt att dessa tjänsteleverantörer inte kan göra sig beroende av en enda e-legitimation. Som en av två mobila e-legitimationer i Sverige tror vi därför att Freja eID kommer att bli ett naturligt alternativ för de flesta onlinetjänster på sikt. Vi tror dessutom att vår överlägsna användarupplevelse gör oss till det naturliga valet för de användare som värdesätter att ha kontroll över sitt digitala liv.”