Svenska franchisetagare är nöjda med sina franchisegivare
Hem NYHETER Svenska franchisetagare är nöjda med sina franchisegivare

Svenska franchisetagare är nöjda med sina franchisegivare

Publicerat av: Redaktionen

62 procent av landets franchisetagare är nöjda eller mycket nöjda med sin franchisegivare. Det visar en aktuell undersökning från HUI Research (tidigare Handelns Utredningsinstitut).

Ingen av de tillfrågade i undersökningen uppgav att de var missnöjd eller mycket missnöjd. – Det är väldigt glädjande siffror som visar att franchise i Sverige i huvudsak bedrivs etiskt och med schyssta villkor, säger Johan Martinsson, vd Svensk Franchise.

Svenska franchisetagare är nöjda med sina franchisegivare 2Branschorganisationen Svensk Franchise arbetar sedan mer än 40 år med att franchise ska utvecklas och bedrivas klanderfritt i Sverige. Föreningens medlemmar är franchisesystem, alltså både franchisegivare och franchisetagare. Sedan 1990 finns en etisk nämnd, med representanter för både franchisegivare och franchisetagare, som har uppdraget att säkerställa att franchise bedrivs i enlighet med det europeiska regelverket ”The European Code of Ethics for Franchising”.

– Alla fullvärdiga medlemmar i Svensk Franchise är noggrant granskade och uppfyller kraven i enlighet med de internationella bestämmelserna för god affärssed i de etiska reglerna för franchising i Europa. Som ett komplement till den etiska nämnden lanserar vi i höst även ett medlingsinstitut inom Svensk Franchise med uppdraget att erbjuda professionell medling vid en eventuell tvist inom ett franchisesystem. Tanken med ett medlingsförfarande är att det på sikt ska stärka affärsrelationen mellan en franchisegivare och en franchisetagare.

Enligt Johan Martinsson kan nöjdheten hos de svenska franchiseföretagen förklaras med en stor kunskap och förståelse för affärsmodellen, bland såväl franchisegivare som franchisetagare. Och att en framgångsrik franchiseverksamhet bygger på tillit, engagemang och ett gemensamt affärsmässigt mål.

– Till skillnad från hur det ibland beskrivs så råder det inget anställningsförhållande mellan en franchisegivare och en franchisetagare. Istället är franchise en affärsmodell med två åtskilda juridiska enheter, som använder en beprövad och väl fungerande affärsmodell i sitt företagande. Det viktigaste är att all franchise sker på ett ömsesidigt schysst sätt och att villkoren är utformade så att det gagnar såväl franchisegivare som franchisetagare.

Enligt HUI Research beräknas de svenska franchiseföretagen i år omsätta 277 miljarder kronor jämfört med 260 miljarder år 2016. Även antalet anställda inom svenska franchiseföretag beräknas öka under 2017. Enligt prognoserna från HUI Research kommer 144 000 personer vara anställda i franchiseföretag jämfört med 138 000 personer år 2016.

– Franchise som företagsform fortsätter att växa och står för en viktig och väsentlig del av Sveriges ekonomi och av den totala sysselsättningen i landet. Jag tror att framgången beror på att franchising kombinerar tryggheten i ett beprövat affärskoncept med drivkraften hos den fria företagaren på ett sätt som gynnar både franchisegivare och franchisetagare. På senare tid har vi även sett franchiseföretag växa fram inom en rad nya branscher, framförallt inom tjänstesektorn och inom vård och omsorg vilket känns väldigt bra, säger Johan Martinsson.

Relaterade Artiklar