Svensk Franchise lanserar medling som ny lösning vid tvister inom franchise

Svensk Franchise, branschorganisationen för franchisesystem i Sverige, upprättar en organisation för medling som ett sätt att lösa tvister inom franchisesystem.

Syftet är att undvika att tvister och konflikter fördjupas i en rättslig prövning och att parterna istället hittar konstruktiva och framåtriktade lösningar. – Trots att tvister är ovanliga ser vi ett behov av att erbjuda våra medlemmar professionell hjälp att hitta lösningar på tvister innan de blir rättsfall. Förutom lägre kostnader innebär det också att samarbetet inom franchisesystemet kan fortsätta att utvecklas när medlingen är framgångsrik, säger Johan Martinsson, vd för Svensk Franchise.

Branschorganisationen Svensk Franchise arbetar sedan mer än 40 år med att franchise ska utvecklas och bedrivas klanderfritt i Sverige. Sedan 1990 finns en etisk nämnd, med representanter för både franchisegivare och franchisetagare, som har uppdraget att säkerställa att franchise bedrivs i enlighet med det europeiska regelverket ”The European Code of Ethics for Franchising”. Som ett komplement till den etiska nämnden erbjuds nu även en möjlighet till medling för att stärka affärsrelationen mellan franchisegivare och franchisetagare.

– Till skillnad från hur det ibland beskrivs så råder det inget anställningsförhållande mellan en franchisegivare och en franchisetagare. Istället är franchise en affärsmodell med två åtskilda juridiska enheter, som använder en beprövad och väl fungerande affärsmodell i sitt företagande. Det viktigaste är att all franchise sker på ett ömsesidigt schysst sätt och att villkoren är utformade så att det gagnar såväl franchisegivare som franchisetagare. Att lösa tvister i domstolen gynnar inte någon eftersom det ofta förstärker konflikten. Genom medlingen vill vi skapa förutsättningar för parterna att tillsammans driva sin gemensamma affär vidare.
De branschanpassade medlingsreglerna för franchiseföretag har utarbetats i samarbete med advokat Dan Engström på advokatfirman NOVA i Stockholm.

– Jag är en mycket stark förespråkare av medling som tvistlösningsmodell, och dess effektivitet bekräftas av statistik som pekar på förlikningar i 85 till 90 procent av fallen. Franchise som affärsmodell syftar till att skapa långa och nära relationer mellan franchisegivare och franchisetagare och problem i en sådan relation bör lösas genom förståndig medling och inte genom skiljeförfarande eller allmän domstol. Om man vill bevara relationen, är medling ett väsentligen klokare alternativ, säger Dan Engström.

Enligt Johan Martinsson är det viktigt att skapa förutsättningar för att franchise som företagsform ska fortsätta att växa i Sverige. En företagsform som redan idag utgör en betydande del av Sveriges ekonomi och som inte sällan erbjuder ungdomar och människor med en utländsk bakgrund en möjlighet att ta sig in på arbetsmarknaden. Enligt HUI Research beräknas de svenska franchiseföretagen i år omsätta 277 miljarder kronor jämfört med 260 miljarder år 2016. Även antalet anställda inom svenska franchiseföretag beräknas öka under 2017. Enligt prognoserna från HUI Research kommer 144 000 personer vara anställda i franchiseföretag jämfört med 138 000 personer år 2016.

– Jag tror att framgången beror på att franchising kombinerar tryggheten i ett beprövat affärskoncept med drivkraften hos den fria företagaren på ett sätt som gynnar både franchisegivare och franchisetagare. När vi nu lanserar möjligheten till professionell medling vid tvister stärker det företagsformen och bidrar till hållbara och långsiktigt framgångsrika företag som bidrar till utvecklingen av Sverige, säger Johan Martinsson.