Hem NYHETER Svegro odlar framtiden med hjälp av AI

Svegro odlar framtiden med hjälp av AI

Publicerat av: Redaktionen

Nu står det klart att Svegro beviljats ansökan hos Vinnova för att med hjälp av AI optimera resursförbrukningen i växthusen.

Svegro odlar framtiden med hjälp av AI 2

Lisa Lindström, odlingschef Svegro och Erik Fredlund, AI-konsult Codon Consulting installerar framtidens odling.

Målet är effektivare och mer miljösmarta odlingsprocesser, säkra leveransförmågan och stärka den svenska ekologiska odlingens position.

Svegro har under de tre senaste åren halverat svinnet samt reducerat energiåtgången med cirka 20 procent. Nu inleds ett pilotprojekt för AI-styrd odling i Svegros växthus ute på Färingsö.

– Innovation- och hållbarhetsarbete finns i vårt DNA. Ekologisk produktion, fossilfri energi, re-cirkulerande näringssystem med minimal vattenförbrukning och maximalt nyttjande av solens energi är redan på plats, men vi vill göra mer, säger Lisa Lindström, odlingschef Svegro.

Precisionsodling med hjälp av AI syftar till att anpassa åtgärder och insatser för att alltid få fram samma storlek och kvalitet vid förutbestämd tidpunkt även om odlingsförutsättningarna ändras på grund av årstid eller kvalitet på insatsvaror.

Små förändringar kan ha stora konsekvenser som påverkar leveransförmågan av kvalitetsgrödor i rätt tid, vilket är avgörande för att säkra svensk konkurrenskraft och position inom växthusodling.

– Genom att nyttja vår odlingskompetens tillsammans med den mängd data som AI kan bearbeta och analysera hoppas vi förbättra vår kvalitet ytterligare samt minska vårt svinn och behov av energi, menar Lisa Lindström. Framtidens odlingsproduktion kommer sannolikt att kombinera odlingsspecialisternas kunskaper med AI och som svensk marknadsledande aktör inom örter och sallat i kruka vill vi vara med och driva på den utvecklingen, fortsätter hon.

Pilotprojektet är en del av Vinnovas satsning ”Starta er AI-resa” som löper fram till och med oktober i år. För projektet tar Svegro in konsultbolaget Codon Consulting, som har omfattande erfarenhet och kunskap inom AI och maskininlärning.

– Svegro besitter stor odlingskompetens och har i alla år samlat in data från sina odlingar, både manuellt och visuellt. Vi förädlar den kunskapen med en ny unik AI-metod som är framtagen för just detta projekt, berättar Erik Fredlund, medgrundare till Codon Consulting. Istället för att med ögat ha koll på 55 000 kvadratmeter grödor bygger vi en modell som genom bilddatainsamling kan bedöma grödornas tillväxthastighet, om grödorna utvecklas enligt plan eller är i behov av åtgärd, fortsätter han.

Pilotprojektet är starten på en spännande digital innovationsresa med målet att växla upp i stor skala inom kort tid. Det är en förlängning av Svegros redan befintliga långsiktiga hållbarhetstänk och höga produktkvalitet som syftar till att gynna hela branschen.

Relaterade Artiklar