Stort nordamerikanskt spelbolag satsar på digital signage från MultiQ

MultiQ har mottagit en ramorder där slutkund är en statlig lotteriorganisation i Kanada.

Stort nordamerikanskt spelbolag satsar på digital signage från MultiQ 1Det sammanlagda ordervärdet beräknas uppgå till 50 MSEK fördelat på leveranser över en treårsperiod. Kunden önskar utveckla spelupplevelsen hos ombuden och där skapa en modern och attraktiv spelmiljö med hjälp av interaktiva informationsskärmar. Första leverans beräknas ske sommaren 2019 med ett ordervärde på 3 MSEK. Andra leveransen är beräknad till höst och vinter 2019 med ett ordervärde på cirka 16 MSEK. Övriga leveranser antas levereras jämnt fördelat under 2021-2022. Inledande order består i huvudsak av programvara och följande leveranser utgörs av hårdvara.

Kundens satsning på digitalisering är en del av en större marknadsföringssatsning, för att lyfta och modernisera varumärket. Ombuden ska kunna erbjuda en spelupplevelse som skapar både glädje och spänning. Digital signage kommer nu att ersätta tidigare manuell hantering ute hos ombuden. Dagens konsumenter förväntar sig en sömlös upplevelse, där de möts av samma budskap oavsett var och när de väljer att spela. Budskap som visas ska vara samma hos ombuden som på nätet. De interaktiva informationsskärmarna kommer att ge kunden tillgång till spel, speltips, resultat och utdelningar. När skärmarna inte används visas marknadsföring av olika spel och kampanjer.

”Detta är en affär som mina kolleger har arbetat länge och fokuserat med. Jag är stolt över deras insats och väldigt tacksam för det förtroende som kunden visar oss. Från att tidigare ha levererat digitala skärmar till vår kund, går vårt samarbete nu in i en djupare utvecklingsfas då vi nu tillsammans kommer att utforma deras nya digitala kommunikationsplattform. Vi ska stötta vår kund till att vara i framkant inom digitalisering av spelmiljö”, säger Michael Wolgsjö, vd MultiQ.