Stora utmaningar för traditionell handel
Hem E-HANDEL Stora utmaningar för traditionell handel

Stora utmaningar för traditionell handel

Publicerat av: Redaktionen

Många menar att “Peak butik” redan inträffat 2017.

Stora utmaningar för traditionell handel 2Alltså det fenomen som inneburit att fysiska butiker som säljer kläder, böcker, möbler och andra varor vi inte köper dagligen, fått se sin tillväxt flyttad till e-handeln. Det förändrar handeln i grunden. De kedjor som driver e-handelstillväxten har fortfarande en större andel i butiksledet än online och inser nu att det är där de måste satsa och snabbt testa nya strategier.

På D-Congress den 8 mars kommer frågan att diskuteras under programpunkten”Renässansen av retail” med Katharina Borgenstierna och Funda Denizhan. De arbetar på Valtechs Commerce-enhet med fokus på att hjälpa kunder att se över sitt erbjudande i alla kanaler, där digitala lösningar hittar in i det fysiska rummet alltmer.

Både fastighetsbolag och handel rapporterar om en kris och butiksdöd. Butiker läggs ner eller krymper sina ytor. Samtidigt sker en renässans inom retail. Vissa varumärken och retailers lyckas förnya sin affär, anpassa sig till en ny marknad och nya beteenden och därmed öka lojaliteten bland sina kunder.

Så vilka är framgångsfaktorerna? Och hur kommer de butiker som lyckas med en pånyttfödelse i en värld där det digitala och fysiska flyter samman att se ut?

För att locka kunder till butiken behöver handeln förstå hur den fysiska platsen kan användas för att förstärka hela kundresan. Butiken har en roll att spela som inte bara handlar om shopping utan i lika hög grad om att skapa positiva upplevelser.
− Vi kommer att prata om det nya retail där smarta butiker finns där kunderna finns, där fokus ligger på att interagera med kunderna, där användargenererat innehåll och C2B-feedback är en nyckel i affärsutvecklingen, säger Katarina Borgenstierna på Valtech.

Se hela programmet för D-Congress här >

Relaterade Artiklar