Stora globala behov av digitalisering i handeln
Hem NYHETER Stora globala behov av digitalisering i handeln

Stora globala behov av digitalisering i handeln

Publicerat av: Redaktionen

Sverige ligger långt framme i fråga om att digitalisera handeln.

Stora globala behov av digitalisering i handeln 1

Lars Kølendorf, Nordenchef på Aruba

Men i en ny rapport menar Aruba, ett företag inom Hewlett Packard Enterprise, att det globalt sett finns stora behov kvar. Globalt sett är handeln fortfarande på efterkälken, framför allt i fråga om IT-system som gör medarbetarna mer effektiva.

Den traditionella handeln har idag stora utmaningar. Såväl e-handeln som kundförväntningar driver på förändringar och idag sker därför stora IT-investeringar. Även om Sverige ligger långt framme finns det globalt mycket digitalisering kvar att göra för att skapa en bättre kundupplevelse och en mer effektiv arbetsplats.

Aruba ställde frågor till 900 medarbetare på större handelsföretag runt om i världen och kombinerade detta med branschexperters kommenterar.

I rapporten som resulterade gör de flera observationer

  1. Handeln ligger efter i fråga om arbetsbesparande teknik. Aruba menar att många varit långsamma att utnyttja fördelarna med mobilitet såväl som molnbaserade tjänster för medarbetarna. Det finns dock en medvetenhet om detta, och undersökningen visade att 63 % av de tillfrågade i handeln sa att deras verksamhet behövde arbeta för att komma i kapp.
  2. Logistiksystemen är inte tillräckligt exakta. Kunder förväntar sig idag att butiker vet om de har produkten på lager och var den finns, men förvånansvärt många handelsföretag internationellt har inte systemen på plats för att klara detta fullt ut. RFID-scanning och elektronisk hyllmärkning är också exempel på teknik som fortfarande kan utvecklas.
  3. Silotänkande finns kvar och hindrar utvecklingen. Mycket av utmaningen består enligt Aruba i att många verksamheter fortfarande har en uppdelning mellan olika delar, som inte samarbetar tillräckligt – och vars IT-system inte fungerar tillsammans. Kunderna letar ofta efter produkter i flera av företagets säljkanaler och när dessa inte samspelar missar företagen säljmöjligheter samtidigt som kundupplevelsen försämras.

Allt detta gör att handelns investeringar globalt sannolikt behöver öka ytterligare framöver, eftersom e-handelns expansion gör det nödvändigt för att bibehålla lönsamheten, sägs i rapporten.

“Framtidens handel drivs främst av upplevelser – för både konsumenter och medarbetare. De butiker som blir framgångsrika är de som använder teknik som till exempel IoT för att koppla ihop olika säljkanaler. Tekniken kan användas för att förstå vilka besökarna är, identifiera deras köpmönster och sedan koppla informationen till marknadsföring genom sådant som prissättning och möjligheter till korsförsäljning.”, säger Lars Kølendorf, Nordenchef på Aruba.

”Företagen analyserar ofta förändringsprojekt utifrån ROI, men i fråga om IT-utvecklingen gäller det att tänka mycket långsiktigt och ROI tenderar att krympa horisonten så att du antingen missar målet eller dödar projektet. Företag behöver ha andra anlysmetoder som hjälper dem bli mer framgångsrika.”, säger Daniel Bobroff, retailexpert och grundare av ASOS Ventures.

Relaterade Artiklar