Stor efterfrågan på professionell Amazon utbildning – Amazonexperten Carl Helgesson i nytt nordiskt bolag
Hem E-HANDELAMAZON Stor efterfrågan på professionell Amazon utbildning – Amazonexperten Carl Helgesson i nytt svenskt bolag

Stor efterfrågan på professionell Amazon utbildning – Amazonexperten Carl Helgesson i nytt svenskt bolag

Publicerat av: Redaktionen

Carl Helgesson är en av Nordens mest erfarna och anlitade Amazonexperter, samt grundare av den internationella Amazon-konsultbyrån Rankona Mazon AB.

När Sverige och världen höll andan i pandemins inledningsskede, gator och butiker ekade tomma – grundade Carl den första nordiska heltäckande Amazon-utbildningen, med syfte att hjälpa små- och stora företag att lyckas med e-handel på världens största marknadsplats, Amazon.

Amazon expanderar snabbt och förväntas omsätta över 400 miljarder dollar redan 2022. Amazon Prime lanserades i Sverige i september och ökar tillväxttakten och tillgängligheten avsevärt. Samtidigt står en Nordisk lansering inför dörren. Behovet av kunskap för hur man skapar resultat på plattformen är mer aktuellt i Sverige och i Norden än någonsin tidigare.

Nu etablerar Carl Helgesson därför KNAA (Komplett Nordisk Amazon Akademi) i nytt svenskt bolag; KNAA AB, med syfte att driva professionell digital utbildning som hjälper nordiska entreprenörer, såväl som större företag till en framgångsrik etablering på Amazons plattform.

Utbildningen baseras på mer än 40 års sammanlagd erfarenhet av internationell försäljning på Amazon, samt en etablering av flertalet framgångsrika egna varumärken och ett internationellt nätverk av professionella Amazonstrateger. 2017 grundade Carl Helgesson Rankona Mazon, ett konsultbolag, som hjälpt företag till en lönsam etablering på plattformen globalt. Nu tar han ett större grepp för att höja kunskapen även i Sverige och Norden genom den nya Amazon-utbildningen.

”- Jag upplever att kompetensen kring en av världens viktigaste marknadsplatser fortsatt är förvånansvärt låg i Sverige och i Norden, jämfört med övriga världen. Här finns ett kunskapsglapp och samtidigt fantastiska möjligheter för såväl den enskilde näringsidkaren, som för större etablerade företag att lära sig spelreglerna och ta en betydande position, påstår Carl Helgesson.”

Etableringen av KNAA (Komplett Nordisk Amazon Akademi) – ger fler svenskar och nordbor möjlighet att inta en stark position på en av världens snabbast växande e-handelsplattformar. Tack vare lanseringen i Sverige är det fler nordiska företag som börjar visa intresse för e-handelsjätten och undersöker möjligheterna att använda Amazon som en säljkanal för att öka tillväxten såväl i Sverige som globalt.

Stor efterfrågan på professionell Amazon utbildning – Amazonexperten Carl Helgesson i nytt nordiskt bolag

Carl Helgesson

”- Under de snart 10 år som jag varit etablerad på Amazon så har jag kliat mig i huvudet och undrat varför alla svenska-, danska-, norska- och finländska Amazonsäljare lyst med sin frånvaro? Min mission är att sprida kunskap om Amazon till våra nordiska företag och entreprenörer och hjälpa dem att skapa lönsamhet. Det får jag möjlighet till att göra idag genom Amazonbyrån Rankona Mazon. Jag ser samtidigt nyttan i att hjälpa till med att stärka kompetensen och konkurrenskraften generellt när det gäller Amazon i de nordiska länderna. Den möjligheten kan jag nu erbjuda genom KNAA.

”- Min mission handlar ju om mer än att uteslutande hjälpa etablerade företag, vilket vi gör i Rankona Mazon idag. Genom Amazon utbildningen KNAA går vi en större målgrupp till mötes. Utbildningen passar lika väl för etablerade företag-, som enskilda entreprenörer, men även människor som drömmer om att få starta ett eget varumärke och jobba för sig själva, så kallade ”lifestyle entrepreneurs”. Behovet av Amazon kompetens har aldrig varit större och genom det nya bolaget får jag möjlighet att erbjuda det såväl i konsultform som i utbildningsform”.

Möjligheterna med Amazon är stora och tack vare Amazons FBA-lösning (Fulfillment by Amazon) så förenklar det enormt för nordiska företag att öka sina exportandelar. Det gör att företagen kan fokusera på att sälja sina produkter och ta hand om kundservicen, medan Amazon tar hand om lagerhållning och logistik.

Att Amazon också visat sig vara en plattform där David kan slå Goliath, genom att små okända varumärken faktiskt har en chans mot stora globala aktörer, så länge man förstår hur Amazon fungerar, gör att de små företagen och entreprenörerna äntligen har access till en spelplan där mer lika villkor råder.

Likadant är trenden stark där tillverkande företag och producenter börjar sälja sina produkter direkt på Amazon, som en kompletterande säljkanal till sina traditionella distributörer och återförsäljare under nyskapade egna varumärken.

Små egna varumärken, så kallade Private Labels, är en av de hetaste Amazon-trenderna just nu. Tiotals miljarder har allokerats till ett antal bolag som helt fokuserar på att hitta små duktiga varumärken på Amazon, köpa upp dem och få dem att växa mer, både på och utanför Amazon, för att därefter knoppa av dem.

Relaterade Artiklar