Stark tillväxt i dagligvaruhandeln i juli

Försäljningen i dagligvaruhandeln ökade med 3,5 procent under juli 2019 jämfört med samma månad föregående år, visar Dagligvaruindex från Svensk Dagligvaruhandel.

Stark tillväxt i dagligvaruhandeln i juli 1Butiksförsäljning ökade med 3,2 procent och e-handeln med hela 33,4 procent under månaden.

Försäljningen i dagligvaruhandeln ökade med 3,5 procent under juli 2019 jämfört med samma månad föregående år, visar Dagligvaruindex från Svensk Dagligvaruhandel. Butiksförsäljning ökade med 3,2 procent och e-handeln med hela 33,4 procent under månaden.

– Dagligvaruhandeln har gått starkt under juli men vi ser nog också en effekt av ökade priser på en rad livsmedel, vilket även framgick av SCB:s inflationssiffror för månaden, säger Daniel Liljeberg näringspolitiskt ansvarig på Svensk Dagligvaruhandel.

Under de senaste tolv månaderna har den totala försäljningen ökat med 2,6 procent. Butikshandeln med 2,2 procent och e-handeln med 22,7 procent.

– Ungefär hälften av de livsmedel som säljs är importerade och inom vissa kategorier är importen dominerande. En försvagning av den svenska kronan får därför ett tydligt genomslag på priserna på varor som hushållen köper, säger Daniel Liljeberg.