Snowflakes framgångsrika satsning i Norden fortsätter
Hem EVENT Snowflakes framgångsrika satsning i Norden fortsätter

Snowflakes framgångsrika satsning i Norden fortsätter

Publicerat av: Redaktionen

Årets upplaga av Nordic E-Commerce Summit (NES) bestod av två fullmatade dagar med många intressanta föredrag och utbildningspass.

Ett av de företag som var delaktiga i programmet var Snowflake.

Vi fick chansen att fråga Eva Murray som är Senior Evangelist, EMEA, på Snowflake om varför de satsar stort på nordiska event som till exempel NES.

”Norden är en mycket viktig marknad för oss och jag är glad att kunna konstatera att vi har en stark position här. En anledning till det är att mina nordiska kollegor gör ett mycket bra arbete samt att de har ett fint samarbete med våra fantastiska partners”, inleder Eva och fortsätter.

”Den nordiska marknaden kan vara stolt över sin blandning av såväl spännande och innovativa företag som etablerade och välkända varumärken. Många av de här företagen ligger dessutom i framkant när det gäller hållbarhet och cirkulär ekonomi. Det skapar såväl utmaningar som möjligheter för dem när det gäller data, teknik och hur man på bästa sätt skapar hållbara energilösningar för sina IT-system”, säger hon.

En chans att träffa kunder och marknadsaktörer

Eva ledde en Masterclass på NES angående Data-Sharing, med inriktning på Retail-branschen. Vilka tankar och reflektioner har hon med anledning av det?

”Jag uppskattade verkligen att få möjligheten att hålla det här passet. Det gav mig en chans att dela med mig av en massa information som jag har, samt inspirera åhörarna och ge dem praktiska tips och råd om hur de kan hitta bästa lösningen utifrån deras egna förutsättningar”, berättar hon.

”För mig är det här ett perfekt sätt att få träffa kunder, både befintliga och blivande, på ett fokuserat sätt. Att få diskutera idéer och tips om Data-Sharing, som för övrigt, är ett ämne som jag har ett passionerat förhållande till. Jag tror stenhårt på att dela rekommendationer och tankar med varandra. Det gör att åhörarna redan när de kommer tillbaka till sina organisationer kan komma igång med att på allvar fundera över vilka lösningar de behöver för att vara konkurrenskraftiga”, förklarar Eva.

Snowflake + Bricobomba = Proaktiva lösningar

Med på NES var även Anton Julin från Bricobomba. Han är Senior Consultant and Advisor och arbetar för närvarande som Service Manager BI i ett uppdrag på Rusta. Han höll en Keynote där han berättade om deras och Snowflakes gemensamma uppdrag att bygga en helt ombyggd modern dataplattform i molnet åt Rusta. Vi ber Anton att berätta mer om det projektet.

”Vi har jobbat med Rusta i snart två år. Vi har varit med dem i hela processen från kravställning till driftsättning. Min första reflektion är nog vikten av att vara proaktiv och att etablera en modern och effektiv infrastruktur kring datahantering. Något som kan växa tillsammans med verksamheten och möta de krav som verksamheten ställer. När vi började jobba med Rusta hade man inte investerat tillräckligt i BI-lösningen under ett antal år trots att det var en central del av verksamheten. Detta hade lett till att den gamla lösningen inte hängde med i Rustas tillväxttakt och var en begränsande faktor för viktiga verksamhetsutvecklingsprojekt”, svarar han och tillägger.

”Sen har Rusta-projektet ytterligare belyst vikten av att samla företagets data på ett ställe där det på ett effektivt sätt tillgängliggörs för användarna. Utan en central plattform där man samlar och kopplar affärsdata kan man inte skapa en gemensam syn på verksamheten (single version of the truth) och förutsättningar för effektiva datadrivna beslut. Den gemensamma datamodellen ger också en helhetsbild av verksamheten som inte är möjlig annars. Man tillgängliggör korsanalyser över verksamhets- och systemgränser som skapar nya insikter och bättre förståelse för företagets verksamhet”, berättar Anton.

Detaljhandelns IT-utveckling i fokus

Vi passar på att fråga både Eva och Anton om vad de tycker är viktigt för utvecklingen inom detaljhandeln ur ett IT-perspektiv. Eva som har sina rötter i Nya Zeeland och numera arbetar med London som bas börjar svara.

”För det första måste företagen se till att Datahantering och Analys är en del av grunden i deras strategi. För att kunna konkurrera framgångsrikt behöver både återförsäljare och konsumentinriktade varuföretag en 360-graders databaserad syn på sin drift och leveranskedja samt en djup förståelse för sina kunders behov och vilka produkter de kommer att vilja köpa. En annan viktig aspekt är ett ökat fokus på personligare dialoger med kunderna som leder till ett långsiktigt engagemang och en ökad lojalitet. För återförsäljarna leder ett mer personligt bemötande till påtagliga affärsfördelar genom att tillfälliga besökare övergår till att bli trogna och långvariga kunder. I dag fattar kunderna dessutom ofta sina köpbeslut baserat på det mervärde som produkten ger dem”, förklarar Eva.

Anton kompletterar med följande fundering:

”Jag skulle säga att det är den utveckling som digitaliseringen medför, med allt fler och mer specialisade system som ständigt införs hos företagen. Dessa system skapar mycket värde för det enskilda flödet med det skapar samtidigt silos av data och ett näst intill oändligt behov av att dela data mellan system och funktioner. Hur man skapar ett effektivt ekosystem av alla digitaliseringsmöjligheter där data flödar fritt mellan system och kan analyseras på en högre nivå likväl som på detaljnivå tror jag kommer vara en nyckelfråga framöver”, säger han.

Fortfarande tas inte alla möjligheter tillvara

Båda två är överens om att det finns mycket kvar att göra samt att alltför många företag och organisationer inte utnyttjar alla möjligheter som den nya tekniken erbjuder även om de inser fördelarna.

”Många företag har inte hunnit med i den digitala utvecklingen som sker. Man blir ständigt förvånad när man kommer ut till kunder, även företag med en huvudaffär som är digital, och ser hur mycket manuella processer som finns kvar som relativt enkelt skulle kunna digitaliseras. Jag tror att detta till stor del beror på en brist på tid och resurser i det dagliga arbetet, man hinner helt enkelt inte med att driva nödvändigt förändringsarbete”, menar Anton.

”Många företag är duktiga på att se möjligheterna och implementera nya tekniklösningar men de skulle kunna få ut ännu mer av sina investeringar. Bland annat genom att; arbeta nära sina leverantörer och satsa på gedigen utbildning för sin personal. Därefter gäller det att uppmuntra personalen att verkligen fullt ut våga använda den nya tekniken, ta hjälp av återförsäljare, och omsätta möjligheterna i praktiska lösningar”, säger Eva.

Molnet regerar

När vi frågar dem om vilka globala trender som de ser nu, utifrån sina respektive roller och företag, enas de båda om att ”molnet”, i alla dess former, fortsatt spelar en allt viktigare roll.

”Det publika molnet skapar en större flexibilitet och total anpassningsbarhet som möjliggör helt nya lösningar jämfört med tidigare. Företag kommer kunna få en helt annan utväxling i deras lösningar på grund av skalningsmöjligheterna. Detta betyder också att en annan typ av kompetens behövs hos företag och den klassiska rollen för infrastrukturs förvaltning kommer att blir mindre och mindre kritisk”, säger Anton.

Eva kompletterar med en annan intressant vinkling kopplat till molnlösningar, nämligen miljö och hållbarhet.

”Det finns ett starkt fokus på hållbarhet. Vi har bara en planet och det gäller att agera nu. Molnlösningar spelar en viktig roll här, eftersom de möjliggör en optimal resursanvändning istället för det fram till nu vanliga och resursslösande sättet som innebär att organisationer investerar i hårdvara som kanske är inaktiv under en stor del av tiden. Resurser i molnet däremot används vid behov. När ett företag inte har behov av en resurs utnyttjas de av någon annan istället”, konstaterar hon.

Är medvetenheten om hållbarhets- och miljöfrågor, generellt sett, tillräcklig hos företagen?, frågar vi Eva.

”Jag tror att många organisationer behöver hjälp att inse att även de, oavsett storlek, med små insatser kan bidra till ett bättre hållbarhetstänk. Det handlar om information och utbildning för att nå ut med den insikten”, svarar hon.

Snowflake Summit drar igång inom kort

Nästa event för Eva och hennes kollegor är deras eget event; Snowflake Summit. Det äger rum den 8-10 juni och hon berättar att det ger en möjlighet att träffa fler än 50 000 likasinnade deltagare för att utbyta erfarenheter, dela kunskap och nätverka.

Det kommer att vara ett pärlband av spännande föredragshållare som kommer att sprida både inspiration och innovation samt tekniskt kunnande. Mer än 80 programpunkter borgar för att det kommer att finnas givande inslag för var och en, oavsett om man är ute efter intressanta föredrag om ledarskap eller praktiska tips & råd om tekniska lösningar.

Snowflake Summit är gratis och pågår i tre dagar; 8-10 juni.

 

Snowflakes framgångsrika satsning i Norden fortsätter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relaterade Artiklar