Smiling Workplaces levererar intranät och digital arbetsplatslösning till Bergqvist Skor

Bergqvist Skor har fått ett nytt intranät och digital arbetsplats baserat på SharePoint Online.

SharePoint intranät som digitaliserar

Målsättning och syfte

För att fortsatt kunna digitalisera och utveckla intranätet och den digitala arbetsplatsen framåt, valde därför Bergqvist Skor att modernisera med ett nytt intranät på Microsoft SharePoint Online. Detta då man tidigare under många år haft ett intranät baserat på SharePoint 2013. Genom att gå från SharePoint 2013 till SharePoint Online ges förutsättningarna till att arbeta på ett modernt sätt på en framtidssäkrad teknisk plattform.

Då medarbetarna på Bergqvist Skor ska kunna använda intranätet dagligen på huvudkontoret och i de 26 butikerna runt om i Sverige, är användarvänligheten en viktig framgångsfaktor. Med andra ord ett intranät som fokuserar på att stödja medarbetarna effektivt i vardagen.

Lösning

Ett nytt SharePoint Online intranät på en modern plattform som är fullt kompatibelt med Office365 som integrerar med Microsoft Teams, vilket skapar stabilitet och en framtidssäkrad digital arbetsplatslösning. Lösningen ger förutsättningarna att till exempel digitalisera processer löpande för att stödja medarbetarna och affären långsiktigt.

Intranätet bygger helt på standardfunktionalitet i SharePoint Online vilket gör att en flexibilitet alltid finns vid uppdateringar och förädling av intranätet. Intranätet har kompletterats med moduler för att effektivt få funktionalitet som till exempel personalhandbok.

Resultat

Bergqvist Skor har fått ett modernt intranät och en digital arbetsplatslösning som implementerades effektivt på ett fåtal veckor, där redaktörerna snabbt och enkelt kunde fylla på med nytt innehåll. Ett tydligt resultat är att lösningen framför allt stödjer medarbetarna i vardagen på ett användarvänligt sätt, genom smart och modern funktionalitet.

Det nya intranätet främjar kommunikation internt via nyheter med sociala funktioner som att användarna till exempel kan kommentera och gilla. Medarbetarna har ett effektivt stöd i vardagen genom att snabbt kunna hitta svar på intranätet kring frågor som uppstår i det dagliga arbetet och kring sin anställning. Organisationen hanterar marknadsmaterial effektivt på intranätet med dokument, bilder och information så att huvudkontoret effektivt kan nå ut till butikerna.

Smiling Workplaces är SharePoint och Office365 experter inom intranät och digitala arbetsplatslösningar på Microsoft-teknik. Med paketerade och skräddarsydda lösningar driver vi digitaliseringen av arbetsplatsen framåt, med fokus på att leverera värde för din verksamhet.