Hem EFTER JOBBET SkiStar öppnar vintersäsongen med fokus på trygghet och säkerhet

SkiStar öppnar vintersäsongen med fokus på trygghet och säkerhet

Publicerat av: Redaktionen

Norska marknaden en utmaning med rådande karantänsregler.

SkiStar öppnar vintersäsongen med fokus på trygghet och säkerhet 3

Stefan Sjöstrand, vd SkiStar AB

Som en kommentar till aktuellt läge i SkiStar säger VD Stefan Sjöstrand.

Coronapandemin fortsätter att prägla vår verksamhet även under första kvartalet för verksamhetsåret 2020/21 och arbetet har fort­satt under hela hösten med att coronasäkra våra destinationer.  SkiStar inför en rad försiktighets­åtgärder för att göra det tryggt och säkert för våra gäster och medarbetare. Vi känner oss väl förberedda tack vare den täta dialogen vi haft på våra skidorter med lokala och nationella aktörer inom såväl vården och räddningstjänsten som näringen genom destinationsbolagen och branschorganisationerna i Sverige och Norge.

Utöver operationellt fokus så har starten på verksamhetsåret också varit fokuserad på kostnader och effektivisering av verksamheten, vilket gör att vi för det första kvartalet för verksamhetsåret 2020/21 landar på ett rörel­seresultat på -293 MSEK, 33 MSEK bättre än föregående år.

Detta trots en senare säsongsstart med lägre intäkter från försäsong än föregående år.

Tidigt under hösten kunde vi se en mycket stark efterfrågan på flera av våra produkter såsom boende, SkiPass, skidhyra och skidskola då många ville säkerställa en semester i fjällen i vinter och vid bokslutskommunikén den 1 oktober 2020 uppgick bokningsläget till +10% jämfört med föregående år. I samband med de hårdare inresereglerna mellan Norge och Danmark samt Norge och Sverige har vi sett en viss avvaktan i bokning och minskat antal gäster på kort sikt framförallt under jul- och nyårshelgerna. Efterfrågan i Sverige är dock fortsatt stark med en inhemsk efterfrågan på +8% jämfört med föregående år, samtidigt som vi ser en utmaning med antalet gäster och bokningar på den norska marknaden med nuvarande karantänsregler. Som en konsekvens av detta försvåras möjligheten för utländska gäster att besöka de norska skidorterna på kort sikt. Vi tappar därför kraftigt i bokningar i Norge och vårt totala bokningsläge för samtliga destinationer fram till och med 7 december ligger på ‑16% jämfört med föregående år. För närvarande gör därför SkiStar en hel del marknadsföring i Norge för att attrahera norska gäster till våra destinationer. Sammantaget ser vi en bra efterfrågan för hela säsongen för samtliga destinationer då vi har 80% av förra säsongens volym på boendet bokad. Det visar att trenden att semestra på hemmaplan i den skandinaviska fjällvärlden är fortsatt stark och att många uppskattar alpin skidåkning med tid utomhus i skidbacken med familjen och vänner med fokus på välmående och hälsa. Förra säsongen blev dessutom förkortad då vi tvingades stänga tidigare på grund av pandemin men vi räknar med en lång säsong i år tack vare ett fortsatt starkt intresse för skidåkning. Samtliga destinationer i Sverige och Norge öppnar under vecka 50 och 51. SkiStar i St. Johann i Österrike har efter regeringsbeslut beslutat att öppna liftarna den 24 december.

SkiStar öppnar vintersäsongen med fokus på trygghet och säkerhet 4Trots en senare start på vintersäsongen har vi en stark tillväxt under första kvartalet på vår sportshopförsäljning, +18% jämfört med föregående år. Det är framförallt drivet av försäljning online, där vi ökar med 34% jämfört med föregående år.

Vi har något lägre reavinster från vår fastighetsutvecklings- och exploateringsaffär på 12 MSEK, mot 24 MSEK föregående år, det är dock en effekt av när i tiden projekt utförs. Vi ser en fortsatt god efterfrågan på tomtmark, lägenheter och Vacation Club-andelar på våra destinationer.

Byggnationen av SkiStar Lodge Hundfjället flyter på enligt plan för invigning till vintersä­songen 2021/22.

Vi ser med tillförsikt fram emot en bra och lång vintersäsong på våra sex destinationer och i år ser vi att utomhusaktiviteter i friska luften är mer uppskattat och mer viktigt än någonsin denna annorlunda tid.

Stefan Sjöstrand

Verkställande direktör

Relaterade Artiklar