Ska robotar fixa framtidens leveranser?
Hem TEKNIK & IT-LÖSNINGAR Ska robotar fixa framtidens leveranser?

Ska robotar fixa framtidens leveranser?

Publicerat av: Redaktionen

En robot har testats för paketleveranser på Chalmers campus Johanneberg. Nu välkomnar vi till en demonstrationsdag för att berätta om våra erfarenheter. Du får möjlighet att se hur roboten fungerar och delta i en diskussion om framtidens klimatneutrala urbana logistik.

När: Tisdagen den 14 september, 09:00 – 11:00
Var: Chalmers Teknikpark, Sven Hultins gata 9C, lokal Poseidon

Ökade godstransporter ställer höga krav på logistikbranschen. Den sita biten – “last mile delivery”- är oftast den mest kostsamma och miljöskadliga delen i kedjan. Inom samarbetet Klimatneutral Urban Logistik (KUL) har vi testat ett markgående automatiserat leveranssystem.

Ska robotar fixa framtidens leveranser?

Leveransroboten Hugo är en prototyp som har testats på Chalmers Campus Johanneberg.

Baserat på lärdomar från KUL-samarbetet, som testat tekniken men även undersökt användarperspektivet och möjliga affärsmodeller, och ett projekt i Storbritannien med en livsmedelskedja för kundleveranser görs nu en ny uppdaterad robot – Hugo 2.

Du kommer förstå vilka möjligheter, utmaningar och hinder som finns när ambitionen är en bilfri stadskärna. Dessutom får du träffa Hugo. Ett tillfälle som vänder sig till dig som arbetar inom fastighetsbranschen, stadslogistik, hållbarhetsfrågor eller stadsplanering.

Anmäl dig till per e-post eller telefon till karin.weijdegard@johannebergsciencepark.com, 073 – 525 27 08.

Program

Tid Programpunkt Talare
9:00 Frukost uppdukad
9:10 Välkommen Moderator: Karin Weijdegård, Johanneberg Science Park
9:15 Vad är KUL och varför behövs det? Per Sunnergren, Johanneberg Science Park
9:30 Erfarenheter från projektet utifrån testning, logistik, användarupplevelse och affärsmodeller Lokesh Kumar Kalahasthi, Chalmers; Lars-Ola Bligård, Chalmers; Michael Browne, Handelshögskolan; Arvid Peterson, Hugo Delivery
10:00 Summering – vilka anpassningar behöver göras för att implementera tekniken? Carl Berge, Hugo Delivery
10:15 Paneldiskussion: Hur ska framtidens logistik se ut och hur blir den möjlig? Magnus Jäderberg, Trafikkontoret, Göteborgs Stad; Malin Andersson, Drive Sweden; Carl Berge, Hugo Delivery
10:40 Demonstration av roboten
11:00 Slut

Projektet Klimatneutral Urban Logistik: Utvecklare av robotarna är startupbolaget HUGO Delivery som också leder projektet. Övriga partners är Chalmers, Chalmersfastigheter, Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet, Johanneberg Science Park, Ernst Rosén, HSB Göteborg, Akademiska Hus och Trafikkontoret i Göteborgs Stad. Projektet har fått stöd inom det strategiska innovationsprogrammet Viable Cities som finansieras av Vinnova, Energimyndigheten och Formas.

Relaterade Artiklar