160 000 svenskar vill leva sitt liv i ett metaverse
Hem GAMING 160 000 svenskar kan tänka sig leva sitt liv i ett metaverse

160 000 svenskar kan tänka sig leva sitt liv i ett metaverse

Publicerat av: Redaktionen

Tänk dig att slå ihop allt som finns på internet, och i det verkliga livet, i ett datorspel.

Du kan handla mat, kläder, arbeta, hålla kontakt och träffa familj och vänner, lägga bud på en bostad, gå på visningar, gå på konserter, titta på film och kanske även dra i väg på en resa.

Du gör och upplever allt detta genom en avatar, en sorts digital representation av dig själv, i en tv-spelsliknande värld.

Är det något som lockar? Enligt Samsungs senaste rapport Digital Närkontakt – Svenskars syn på metaverse, kan upp till 160 000 svenskar tänka sig leva hela sitt liv i en sådan värld. En värld som kallas metaverse.

Metaverse är ett av de senaste modeorden inom teknikvärlden. Det verkar finnas en konsensus och övertygelse bland världens företagsjättar, modehus som teknikföretag, om att metaverse är ett av de kommande stora teknikskiftena. Och det satsas stora pengar på att inte hamna efter. Enligt Samsungs senaste rapport, som baseras på en riksrepresentativ undersökning, känner inte ens två av fem svenskar till begreppet. Jämför vi de olika åldersgrupperna har de yngre generationerna både störres kunskap om, och visar större intresse för utveckling av ett metaverse.

– Det är svårt att greppa betydelsen av nya tekniker när de är i sin linda. En mer intressant fråga, som inte går att svara på idag, är hur stor skillnad det kommer vara på metaverse 2030 jämfört med 2050 och om vi då ens minns hur internet såg ut 2022, säger Oscar Nöjd, Head of Sales and Business på Samsung Electronics Nordic.

Undersökningsresultatet visar att 30 procent av svenskarna tror sig komma spendera upp till 5 timmar per dag i metaverse. Noterbart är också att 2 procent av de tillfrågad kan tänka sig spendera hela sitt liv inne i ett metaverse. Om man applicerar resultatet på hela befolkningen skulle det innebära att upp till 160 000 svenskar vill leva sitt liv i en digital värld vilket innebär att metaverse kan tänkas komma bli Sveriges sjätte mest befolkade stad.

Jämförelser mellan åldersgrupperna visar att unga vill spendera mer tid i metaverse jämfört med äldre. Undersökningen visar att 52 procent i åldersgruppen 18 till 29 år vill spendera upp till fem timmar per dag i metaverse jämfört med 40 procent i gruppen 30 till 49 år och 20 procent av alla 50 till 64-åringar.

Av de tillfrågade i undersökningen uppger 8 procent att de inte tror att metaverse kommer finnas kvar om 15 år. Nästan varannan tillfrågad uppger att man tror att ett metaverse kommer finnas i våra liv om 15 år, i större eller mindre utsträckning. Framtidstron är som störst i de yngre åldersgrupperna. Bland de tillfrågade svenskarna i gruppen 18 till 29 år så tror var fjärde att metaverse kommer vara en del av vardagen om 15 år. Att jämföra med endast en av tio av de tillfrågade i åldersgruppen 50 till 64 år.

– Metaverse är en vidareutveckling av dagens internet och populariteten och användandet kan komma växa i takt med kommande generationsskiften, säger Oscar Nöjd, Head of Sales and Business på Samsung Electronics Nordic.

Väl inne i metaverse väntas ett stort fokus ligga på underhållning och shopping. Idag är det flera stora företag och varumärken som förbereder en närvaro i metaverse. Det handlar om att bygga vidare på relationen med sina målgrupper men också för att sälja varor och tjänster. Enligt undersökningen är dock betalningsviljan relativt låg. I alla fall när det rör sig om digitala objekt.

160 000 svenskar vill leva sitt liv i ett metaverse

Två av tre tillfrågade kan inte tänka sig investera i saker för sin avatar i ett metaverse. 16 procent kan tänka sig det, men bara om det inte blir för dyrt. Även här står de yngre generationerna ut då de enligt svaren visar upp en högre betalningsvilja. 34 procent i åldersgruppen 18 till 29 år jämfört med 12 procent för 50 till 65-åringar. På frågan vad man skulle kunna tänka sig köpa är det evenemangsbiljetter, bostad och resor som toppar listan av vad svenskarna helst lägger sina pengar på.`

 

 

 

Relaterade Artiklar