Signicat ingår partnerskap med Verisec för att erbjuda Freja eID över hela Europa

IT-säkerhetsföretaget Verisec, som ligger bakom den mobila e-legitimationstjänsten Freja eID, och Signicat, en ledande aktör inom säkerställda digitala identiteter, meddelar idag att man genom Freja eID inleder ett samarbete kring digitala identiteter.

Som en del i avtalet erbjuder Signicat nu Freja eID som en signerings- och autentiseringsmetod som gör det möjligt för aktörer inom detaljhandeln, finansmarknaden och andra organisationer att använda Freja eID för att registrera och engagera kunder.

Freja eID finns i två tillitsnivåer; basnivån där användaren har gjort en självregistrering och bekräftat sin e-post, samt Freja eID+ där användarens identitet är säkerställd på en högre nivå (tillitsnivå 3). Freja eID+ används för säkra transaktioner inom den privata och offentliga sektorn och är Sveriges första mobila e-legitimation som godkänts för kvalitetsmärket Svensk e-legitimation.

Freja eID möter de regler som EU:s definierat för elektronisk identifiering, elektroniska signaturer och betrodda tjänster över landsgränserna i eIDAS-regelverket. Det gör det också möjligt för dem med begränsad tillgång till elektroniska identitetssystem – som nyanlända migranter – att använda Freja eID på grundnivå.

Signicat har skapat underlag för Freja eID i sin plattform för digitala identiteter (Signicat Digital Identity Platform) och kommer att agera återförsäljare av Freja eID-auktorisation som en del av det kommersiella avtalet. Genom Signicat-plattformen kommer dess kunder att ha tillgång till Freja eID-användare via samma gränssnitt.