Septon electroics väljer Aditro logistics som 3pl-partner för sin framtida tillväxt

Aditro Logistics AB, en av Sveriges största 3PL-aktörer, har tecknat ett fyraårigt Logistikavtal med Septon Electronics gällande lagerhantering.

Septon Electronics startade sin verksamhet 1969, är en distributör av högklassiga ljud- och bildutrustningar avsedda för den professionella marknaden och konsumenter och ägs av det börsnoterade bolaget DistIT AB.

DistIT har sedan tidigare sina dotterbolag Swedeltaco och Auroras logistik hos Aditro Logistics.

– Det känns väldigt roligt att DistIT-koncernen visar sitt stora förtroende för oss genom att välja oss som leverantör för ytterligare ett dotterbolag och vi därmed blir en ännu starkare logistikpartner i deras framtida tillväxtresa, säger Johannes Gussander, VD Aditro Logistics

– Som ett naturligt steg i vår tillväxt där godsvolymen mer än fyrdubblats under de senaste två åren samt kundbasen utökats både geografiskt och i storlek har vi valt Aditro Logistics som vår logistikpartner i processen. Det ger oss synergier i koncernen, samt är isolerat för Septon-gruppen en viktig komponent för fortsatt expansion, säger Magnus Löndén, VD Septon-gruppen.