Så viktigt är internet

Under 60 sekunder händer det ofattbart mycket på Internet. Analysbolaget Visual Capitalist har på ett förenklat sätt beskrivit händelseförloppet under en minut. Hisnande.

Så viktigt är internet 1Som bredbandsoperatör har man ett stort ansvar eftersom Internet numera är en stor del av vår vardag. Kapacitetsbehovet ökar hela tiden och vår digitala närvaro ökar. Men vad gör man egentligen “därute”? Går det ens att begripa den mängd data som åker “fram och tillbaka”? Svaret på den frågan är förmodligen nej och som synes på bilden är det en hisnande aktivitet.

Under 60 sekunder händer t.ex följande:

-1 miljon människor loggar in på Facebook

-4,5 miljoner Youtubeklipp ses

-3,8 miljoner Googelsökningar utförs

-18,1 miljoner textmeddelanden sänds

Ofattbar aktivitet som hela tiden ökar och nu när Internet of Things (sakernas Internet) står för dörren kommer trycket att öka än mer. Miljarder små prylar skall sända och ta emot data. I stort sett skall “allt” bli uppkopplat. Ett scenario som är väldigt fascinerande men också lite skrämmande. Behovet av  bredbandets kvalitet blir fundamentalt  i framtiden och ett stort ansvar ligger, som tidigare sagt, hos oss operatörer.

Med detta i beaktande skall kanske inte priset vara den enda parametern man har inför val av operatör. Kvalitet, tillgänglighet, service måste få prioritet när beroendet av funktion är så stort. Sällan är billigast också  bäst, utan man brukar få det man betalar för. I än högre utsträckning gäller detta företag och organisationer vars verksamheter är helt beroende av driftsäkerhet och skydd. Här måste en stor ansvarsdel ingå i operatörens åtagande. Långa telefonköer, bristande support, otrevligt uppträdande existerar inte!

Tyvärr är telekombranschens Nöjd Kund Index skrämmande lågt i förhållande till betydelsen av de tjänster som levereras. Branchens jättar har ofta en nonchalant inställning mot sina kunder och det visar sig i undersökning efter undersökning. Som mindre operatör från en liten ort har vi inte den “lyxen”. Vi träffar våra kunder dagligen. Vi känner dem. Vi har inte råd att ha dålig kvalitet eller att gömma oss bakom långa telefonköer. Det finns inga som helst marginaler att missköta sig. Då är man borta.

Vågar påstå att detta är en kvalitetsgaranti som väger tyngre än både certifieringar och fagra varumärkeslöften. Vår existens bygger helt enkelt på att leverera högkvalitativa tjänster med extrem hög supportnivå till ett korrekt pris. Något starkare säljargument borde inte finnas.