Hem NYHETER Så kan AI öka förståelsen kring kundbeteenden i pandemin

Så kan AI öka förståelsen kring kundbeteenden i pandemin

Publicerat av: Redaktionen

Det finns mycket som tyder på att kundbeteenden håller på att förändras i samband med den pågående pandemin.

Så kan AI öka förståelsen kring kundbeteenden i pandemin 3För att lyckas navigera i detta behöver handel och banker bättre förstå dessa förändringar och hitta nya sätt att möta kunder. FICOs experter delar nu med sig av sätt som svenska banker och handlare kan använda AI-driven transaktionsanalys för att bättre förstå dessa förändringar i kundbeteenden.

“Genom vår ledande roll inom bedrägeribekämpning har vi under lång tid använt teknik som väldigt noggrant urskiljer kundbeteenden,” säger Scott Zoldi, analyschef på FICO. ”I dessa extraordinära tider ser vi hur samma typ av lösningar nu kan vara till hjälp för handlare och banker som bättre vill förstå förändringar i kundbeteenden.”

Fem steg för att förstå förändrade kundbeteenden med AI-driven analys

  1. Skapa en kundberättelse utifrån varje kundtransaktion. Att föra samman kunder i beteendekluster med hjälp av kollaborativa profiler och beteendearketyper är centralt för att öka förståelsen kring kunders beteende och se när det avviker från det normala.
  2. Uppdatera kundberättelsen utifrån varje transaktion som görs, för att få en realtidsbaserad bedömning av kundens nuläge och för att kunna förutsäga beteenden framöver. Arketyperna kan förändras utifrån varje transaktion som görs, vilket skapar en bra bild av kundens finansiella situation.
  3. Bygg en kollaborativ filtreringsmodell utifrån dessa arketyper och transaktionsbeteenden och gör jämförelser innan och under COVID-19. Detta tydliggör hur kundbeteenden förändrats och ger insikter kring hur man bäst kan möta kunderna.
  4. Skapa en 360-graders vy med all transaktionsdata, där allt från betalkortstransaktioner till kortlösa betalningar integreras. Det skapar en bättre förståelse kring hur kunder agerar eller inte agerar.
  5. Använd det klokt. Kollaborativ filtrering hjälper handlare och banker att förstå vilka kunder som upplever minimal likväl som stor finansiell påverkan på grund av COVID-19. Tillsammans skapar det en berättelse som kan hjälpa aktörer att interagera med kunder på ett sätt som upplevs som relevant. Men banker och handlare måste säkerställa att de följer de restriktioner som finns kopplat till den data de använder, för att säkerställa full efterlevnad kopplat till integritetsbestämmelser.

“Handeln och banker har under för lång tid förlitat sig på statisk data, vilket gör det svårt att identifiera och förstå förändrade kundbeteenden,” säger Scott Zoldi. ”AI-driven analys erbjuder goda möjligheter att utvinna dessa insikter och möta kunder på ett sätt som känns relevant och tajmat.”

Relaterade Artiklar