Res smartare för ett hållbart samhälle
Hem NYHETER Res smartare för ett hållbart samhälle

Res smartare för ett hållbart samhälle

Publicerat av: Redaktionen

Kollektivtrafiken håller på att förändras.

Res smartare för ett hållbart samhälle 1

Självkörande bussar är en viktig del av ett hållbart resande. Foto: Nobina

I början av året var det första gången som en självkörande buss körde på allmän väg i Sverige. Riksdagen tycker att regeringen borde göra mer inom detta område och har uppmanat regeringen att ta fram en strategi för självkörande fordon.

Det sker en snabb teknikutveckling kring självkörande fordon, som kommer att leda till kraftigt minskade kostnader för det urbana resandet. I en nära framtid kommer vi att kunna resa smartare och många kommer att kunna välja bort att äga sin bil.

Resenärerna kommer att förflytta sig från A till B på ett enkelt sätt genom att kombinera flera olika färdsätt såsom buss, tunnelbana, tåg, spårvagn, gång, hyrcykel, bildelning och taxiliknande tjänster med små autonoma fordon. Detta kallas kombinerad mobilitet.

– Om man ska kunna erbjuda den servicenivå som resenären kommer att kräva i framtiden så är det viktigt att systemen bakom kulisserna samverkar på ett bra sätt, säger Ulf Bjersing Chief Strategy Officer på Hogia Public Transport Systems.

För att byten mellan olika färdsätt ska fungera smidigt och resenären ska få ett bra stöd med information under hela sin resa behövs en effektiv informationsutväxling mellan alla inblandade system.

Ulf berättar att det handlar om att skapa lösningar där traditionella och nya färdsätt kombineras på ett effektivt sätt.

-Det krävs tekniskt stöd och nya digitaliserade lösningar för att få det att fungera, säger Ulf.

Med minskade kostnader kommer det totala resandet att öka och det blir ännu viktigare att gatuutrymmet används på ett effektivt sätt. Autonoma små fordon kan köra närmare varandra, men de kan ändå inte utnyttja gatuutrymmet lika effektivt som bussar eller spårfordon.

– Vi står på kanten till något spännande och om vi tar oss an den här uppgiften på rätt sätt har vi stora möjligheter att få till ett hållbart, enklare, bättre och billigare resande för våra resenärer avslutar Ulf Bjersing på Hogia.

Hoga är en av utställarna på Persontrafik i Stockholm den 22-24 oktober.

Relaterade Artiklar