Ramboll gör det lättare för klädkonsumenter att handla miljömedvetet
Hem NYHETER Ramboll gör det lättare för klädkonsumenter att handla miljömedvetet

Ramboll gör det lättare för klädkonsumenter att handla miljömedvetet

Publicerat av: Redaktionen

Ramboll har fått i uppdrag av Nordiska ministerrådet att kartlägga och utvärdera de miljömärkningar som finns på den nordiska textilmarknaden.

Ramboll gör det lättare för klädkonsumenter att handla miljömedvetet 2Det önskade resultatet är att konsumenter blir mer medvetna om vad de köper och att politiker och tjänstemän får ett bättre beslutsunderlag för dialog med branschen.

– Det finns en uppsjö av märkningar och certifieringar när det gäller textilbranschen, vilket kan vara förvirrande för de konsumenter som vill göra kloka och aktiva miljöval. Syftet med projektet är därför att göra det lättare att göra rätt genom att kartlägga alla märkningar som finns och bedöma om de bidrar till en bättre miljö, säger David Althoff Palm, textilexpert på Ramboll.

I uppdraget, beställt av nordiska ministerrådets arbetsgrupp för hållbar konsumtion och produktion, ingår att inventera alla typ 1-märkningar (t.ex. Svanen, Bra Miljöval och GOTS) och alla typ 2-märkningar (klädkedjornas eller branschorganisationers egna märkningar) och utvärdera vilken faktisk påverkan de har på miljön. Märkningarna kommer att utvärderas utifrån tydlighet, transparens, vetenskaplig grund och trovärdighet. En översiktlig rapport ska sedan kunna användas av såväl beslutsfattare på EU-nivå som av kommunala konsumentvägledare. Uppdraget kommer att utföras i samarbete mellan konsulter i Sverige, Danmark och Finland.

– Det finns många aspekter att ta hänsyn till för att vi som konsumenter ska agera miljömedvetet. Miljömärkningar är ett sätt att göra bättre val, men inte det enda. Det är också viktigt att fundera över hur vi konsumerar textil utifrån kvalitet, livslängd och inte minst under vilka förhållanden de tillverkats. Att köpa mindre och bättre kommer alltid vara den viktigaste miljöåtgärden, säger David Althoff Palm.

Relaterade Artiklar