Qlik har hjälpt SEGA Corporation att bli mer datadrivet.
Hem GAMING Qlik har nu hjälpt SEGA Corporation att bli mer datadrivet

Qlik har nu hjälpt SEGA Corporation att bli mer datadrivet

Publicerat av: Redaktionen

Det ledande spelföretaget effektiviserade sin mobilspelsverksamhet med Qlik Sense, vilket genererade snabbare och djupare insikter om spelarna för att bättre kunna skapa ett större engagemang hos de som spelar mobilspel.

 Under de senaste åren har SEGA insett den ökande betydelsen av mobilspelsverksamheten.

För att förbättra sina mobilspel är SEGA beroende av data för att kontinuerligt förstå spelarnas behov som utvecklas och göra det möjligt för affärs- och utvecklingsteam att fatta välgrundade beslut. Analytiker för varje speltitel måste genomföra komplexa analyser som spänner över stora mängder speldata och externa data från olika källor, inklusive sociala medier och annonser, för att förbättra spelen.

 Analytiker genererar många rutinrapporter för att uppfylla dessa analytiska krav, som ofta kräver att systemingenjörer skapar algoritmer som innehåller nya analytiska indikatorer och externa data. Detta manuella tillvägagångssätt gjorde det svårt och tidskrävande för analytiker att få insikter flexibelt och snabbt.

SEGA introducerade Qliks lösningar, inklusive Qlik Sense, för att föra in flera datakällor och automatisera skapandet av rutinrapporter. Med Qlik kan analytiker självständigt samla in, bearbeta och analysera de data som krävs. De kan också införliva data från externa källor utan att skriva komplexa algoritmer.

 Analytiker kan nu automatiskt generera 450 olika rapporter, vilket minskar den genomsnittliga arbetsbelastningen med 170 timmar per speltitel. Qliks förmåga att integrera och standardisera data frigör analytikernas tid och gör att de kan fokusera på att lösa mer komplexa uppgifter. De kan också snabbare få fram insikter om spelarna, upptäcka problem tidigare, verifiera hypoteser, planera förbättringar och ändra riktning i enlighet med marknadstrender.

  •  Med Qlik befriar vi analytiker från det rutinmässiga arbetet med att förbereda datarapporter och gör det möjligt för dem att ägna mer tid åt att lösa komplexa analysutmaningar. Genom att snabbare utvinna bättre insikter från fler datakällor kan våra medarbetare bättre förstå marknadsrörelser och utvärdera spelprestanda ur flera olika perspektiv. Vi har nu en dataanalysmiljö där vi mer aktivt kan arbeta med nästa stora spelhit, säger Masaki Takeuchi, Section Manager of Business & Data Analysis Section, Business Planning Department, Game Contents & Service Business Division på SEGA.
  • Qlik har hjälpt SEGA Corporation att bli mer datadrivet.Vi är glada över att kunna hjälpa SEGA att genomföra dataanalyser mer effektivt, vilket leder till nya insikter om spelen. Genom Qliks Active Intelligence-vision kan Sega dra nytta av information i realtid som utlöser omedelbara åtgärder, vilket ytterligare utvecklar SEGA:s datadrivna företagskultur för ännu fler spännande spel, säger Hiroshi Imai, Japanchefen för QlikTech Japan K.K.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relaterade Artiklar