Pulsen Retail växer och tar starkare grepp om handeln

Pulsen Retail, det bolag inom Pulsenkoncernen som levererar handelslösningar till butiker och e-handel, rekryterade tidigare i år ny vd och flera nya nyckelpersoner i ledningen.

Nu fortsätter satsningen med ytterligare ett flertal rekryteringar. Bolaget planerar växa antalet medarbetare med 50 % inom mindre än ett år och att fördubbla omsättningen till år 2020.

Pulsen Retail är Pulsenkoncernens yngsta bolag. Det knoppades hösten 2016 av från IT-driftsbolaget Pulsen Production för att skapa ett större fokus kring Pulsens erbjudande för IT-stöd och konsulttjänster för handeln. Under 2017 har en ny ledningsgrupp kommit på plats och bolaget satsar nu starkt framåt för att öka sin position på marknaden och stärka sina lösningar för både befintliga och nya kunder.

– Pulsen Retail är en av Sveriges ledande experter på systemstöd inom retailsidan. Vi hjälper varje dag Nordens största handelsföretag genom våra kanaloberoende tjänster för konsumenthandel och försäljning. Men vi vill självklart fortsätta att utvecklas, så att ännu fler företag ska kunna dra nytta av både våra tekniska lösningar och av vår långa kunskap inom retail. Därför växlar vi upp och rekryterar många nya medarbetare. Just nu söker vi tio nya medarbetare inom sälj, utveckling och på konsultsidan. Därefter kommer vi också behöva fortsätta vår tillväxt med ytterligare fem nya medarbetare i kvartalet, för att möta den ständigt ökande efterfrågan hos våra befintliga och nya kunder, säger Mika Vikman, vd på Pulsen Retail.

Pulsen Retail planerar alltså att öka antalet medarbetare med 50 % under det kommande året. Bolaget ser också stora möjligheter på marknaden, där ambitionen är att ha fördubblat sin omsättning till år 2020. Men rekryteringarna ska också ske med stort fokus på medarbetarskapet.

– Vi vill fortsätta bygga en positiv företagskultur där man går till jobbet med ett leende på läpparna. Vi jobbar i en väldigt snabbrörlig bransch och det krävs hårt arbete för att hålla sig i framkant av utvecklingen som vi gör. Men det som framför allt präglar oss är en platt struktur där alla får komma till tals, och där engagemang och entreprenörsanda är nyckelord. Vi satsar på långsiktiga relationer med våra kunder och detsamma gäller med våra medarbetare. Vår ambition är att utses till Bästa Arbetsgivare 2020, fortsätter Mika Vikman.

Pulsen Retails satsning är inte unik inom Pulsen, där hela koncernen växer i snabb takt. Enbart på hemorten Borås ökade antalet anställda med över femtio procent mellan 2016 och 2017. Totalt arbetar idag över 1300 personer inom koncernen i Sverige och internationellt.