Hem NYHETER Prövande tider inget hinder för tekniskt innovativa företag

Prövande tider inget hinder för tekniskt innovativa företag

Publicerat av: Redaktionen

[KRÖNIKA] Pandemin är inte bara utmanande utan stärker de företag som vågar tänka okonventionellt.

Prövande tider inget hinder för tekniskt innovativa företag 2

Stefan Lindau, Nordisk country manager, Panasonic Toughbook

Dessutom ser vi hur tekniska lösningar plötsligt hittar helt nya användningsområden, i takt med att världen förändras framför våra ögon. Lyckligtvis är de flesta svenska företag snabbfotade av naturen och bra på att tänka utanför boxen.

COVID-19 har vänt världen upp och ner. Mycket har förändrats och vi har alla mött helt nya utmaningar. Men resultatet har inte bara varit negativt. Medan vissa företag har kämpat med sviktande försäljning har andra tvärtom växt med utmaningen och fått korn på nya affärsmöjligheter – bland annat genom att omfamna nya tekniska plattformar och lösningar.

Resultatet är sundare, smidigare och mer flexibla företag – och vi bör stödja denna utveckling för att få ut något positivt ur en av de största ekonomiska och mänskliga kriserna i vår tid.

Nya tider – nya (tech)utmaningar

Världen står numera still. Lockdowns, osäkerhet, rädsla och social distansering dominerar våra liv. Livet har förvisso alltid inneburit ett visst mått av kontinuerlig förändring men pandemins intåg i vår vardag har inneburit en helt ny form av utmaningar, både för oss på individnivå så väl som för företag omkring oss. Olika affärssektorer uppmanas nu att anpassa sig till denna nya verklighet på rekordtid. Och för vissa är det lättare sagt än gjort.

Vi måste hjälpa varandra och på Panasonic stöder vi olika företag i förändringsprocessen. Till exempel har Panasonics brittiska division riktat om delar av produktionslinjen till att numera producera andningsutrustning för sjukhuspatienter. Panasonic har också donerat 3D-skrivare för att producera skyddsutrustning och dessutom har ett antal produkter för att stödja distansarbete skänkts.

Tyvärr räcker det inte fullt ut. Vi måste alla stötta varandra och skapa bästa möjliga förutsättningar för att hållbara affärsmodeller ska kunna blomstra, även i denna osäkra nya verklighet. Vi tror att nyckeln till detta är ett fortsatt fokus på en digitalisering av arbetsprocessen.

Olika lösningar för olika branscher

Alla företag och branscher är olika, precis som de utmaningar de nu ställts inför. Det är därför till att börja med viktigt att identifiera de olika behoven och matcha dem med rätt lösningar.

Det finns till exempel ett stort antal så kallade ”as-a-service”-lösningar som på ett skalbart, smidigt vis tillgodoser företags behov, snarare än att de tvingas investera i icke-flexibla tekniska plattformar som dessutom riskerar att vara både kostsamma och på tok för omfattande för närtida behov. Bland exemplen hittar vi allt från ”backup-as-a-service” och ”software-as-a-service” till ”hardware-as-a-service”. I det senare fallet erbjuder exempelvis Panasonic sin populära lösning ”Toughbook-as-a-service”, som låter företag hyra robusta datorer från Panasonic på ett ekonomiskt gynnsamt sätt.

Låt oss dessutom titta närmare på möjliga lösningar på de utmaningar företag inom detaljhandel, utbildning och logistik möter i skrivande stund.

Detaljhandeln:

Innan världen stängdes fokuserade detaljhandeln på innovation och digitalisering av butikerna. Nu tittar vi mer på hur butikerna kan skyddas mot smittspridning och hur man följer de offentliga COVID-19-riktlinjerna. För lyckas du inte erbjuda en säker butiksupplevelse kommer inte kunderna strömma till. I vissa länder har dessutom butiker tvingats stänga efter myndighetsbeslut.

Det finns många sätt att med hjälp av tekniska lösningar hålla infektionsspridningen i schack. Dessa inkluderar optimering av kundflöden i, genom och ut ur butiker (t.ex. automatisk entréadministration), tekniska lösningar för att skapa avstånd i områden med mycket trafik, registrering och analys av så kallade ”heat maps”, demografisk information och analys av uppehållstid. Vi ska heller inte glömma dagens innovativa skyltlösningar. I det senare fallet finns en rad smarta koncept med digitala skärmar och projektorer samt elektronisk hyllmärkning som exempelvis kan förmedla budskap till butiksbesökare.

Lösningarna är utformade för att skapa en förbättrad kundupplevelse, skapa en förnuftigt trygg butiksatmosfär och säkerställa säkerheten för både kunder och anställda.

Utbildningssektorn:

Den globala pandemin har tvingat utbildningsinstitutioner världen över att förnya sig själva. Förhandsinspelade, onlinebaserade föreläsningar har gått från att vara trevliga bonusföreteelser till fullkomligt essentiella för verksamheters existens. Utan dessa innovationer hade många lärosäten helt enkelt tvingats stänga helt.

Här har det främst varit nödvändigt för många institutioner att bygga en snabb, men ändå användbar och väl fungerande videoproduktionslösning, så att lärare har kunnat fjärrundervisa från ett auditorium och projicera det till eleverna hemma i sina vardagsrum. Samtidigt har andra skolmiljöer fortsatt med fysisk undervisning och då tvingats arbeta hårt med social distansering och avståndshållning i klassrummen.

Lösningar för utbildningssektorn inkluderar projektorer kapabla att sända ut information via webben samtidigt som de på plats i salen erbjuder betraktningsvinklar bra nog för täcka elever som placerats mer utspridda än vanligtvis. Det handlar om att göra det möjligt för studenter att få ut det mesta av lärandeupplevelsen – trots den världsomspännande pandemin.

Logistiksektorn:

Logistikkoordinatorer arbetar hårt för att säkerställa att leveranser och varor når butiker och kunder. Samtidigt står de inför stora utmaningar när det gäller att omstrukturera och ompröva sina processer. Nyckeln är innovativa, flexibla och digitaliserade försörjningskedjor.

Panasonic Business erbjuder lösningar för lagerhantering, transporthantering och kontrollprocesser som tar hänsyn till den nya verkligheten. Detta gäller till exempel ”Visual Sort Assist” – en kombinerad lösning som stöder sortering genom att minska behovet av mänsklig interaktion, viktigt i tider av social distansering. Även Panasonics serie av robusta, tåliga Toughbooks är mycket väl rustade för att klara de nya utmaningarna.

Det handlar om att tänka nytt och bättre

När det gäller produktdesign och funktioner är IoT, big data, robotik och AI viktiga ämnen i dessa nya tider. Med hjälp av artificell intelligens och deep learning har Panasonic Business tagit fram säkerhetskameror som automatiskt upptäcker intrång (personer, fordon eller cyklar), erbjuder automatisk pixelering av till exempel ansikten (i enlighet med GDPR) och innehar förmågan att integrera externa applikationer, skräddarsydda för individuella företags behov.

Rörelsespårning, åtkomstkontroll, temperaturkontroll och ansiktsigenkänning är tekniska lösningar som ursprungligen togs fram för att stilla andra behov men som nu tackvare pandemin funnit nya användningsområden. Framförallt har de alla visat sig vara nyttiga då företag strävat efter att ändra kundströmmar genom butiker eller rentutav upptäcka människor utan skyddsmasker.

Men det handlar inte bara om att tillhandahålla relevanta lösningar utan också om att ta itu med den nya verklighet som företag nu lever med. Till exempel samlar mycket av den utrustning som företag investerat i före COVID-19 damm, inte minst inom underhållningssektorn. Teknik som tidigare användes för att kommunicera, utbilda eller underhålla en publik används som bekant för närvarande inte.

Många företag står fortfarande inför en svår tid. Så låt oss tillsammans försöka hitta det goda i det negativa, se möjligheter bland hindren och på kuppen forma starkare, mer välmående företag för en framtid som trots allt är ljus.

Av Stefan Lindau, Nordisk country manager, Panasonic Toughbook

Relaterade Artiklar