Hem NYHETER Prologis dubblerar ytan på Footways lager i Eskilstuna

Prologis dubblerar ytan på Footways lager i Eskilstuna

Publicerat av: Redaktionen

Logistikfastighetsföretaget Prologis har tecknat avtal om att bygga ut Footways lager i Eskilstuna.

Prologis dubblerar ytan på Footways lager i Eskilstuna 3Expansionen omfattar cirka 25 000 kvm och den totala lagerytan kommer mer än dubbleras till nära 48 000 kvm. Hela projektet genomförs på rekordtid och byggstart sker omedelbart. Utbyggnaden som certifieras med BREEAM ”Very Good” väntas stå klar redan under sommaren 2021.

Eskilstuna har de senaste åren etablerat sig som ett expansivt logistikläge. Här finns Sveriges största intermodala terminal och läget kombinera tre olika transportvägar – järnväg, motorvägar och flyg. Avståndet till Stockholm är bara 70 km och 3,8 miljoner innevånare bor inom 60 minuters radie.

Kommunen gör nu en hård logistiksatsning i området och projektet har gått rekordsnabbt. Endast 3 månaders projekttid inklusive bygglov och design fram till byggstart och därefter drygt 8 månaders byggtid, trots att delar av arbete görs under vinterperioden.

– Den snabba projektstarten och den bedömda byggtiden har möjliggjorts av goda relationer med både vår kund och våra underentreprenörer, tillsammans vår långa erfarenhet av byggprojekt av den här typen, både i Sverige och internationellt. Vi har också fått ett fantastiskt stöd från kommunen, med bland annat en mycket snabb handläggning av bygglovet, säger Gunnar Gillholm, nordenchef på Prologis.

Expansionen präglas också av ett starkt miljötänk. Nybyggnaden får miljöcertifieringen BREEAM ”Very Good”. Certifieringen innebär bland annat att byggandens energianvändning, inomhusklimat, vattenhushållning och avfallshantering bedöms. Även projektledningen, byggnadens placering i förhållande till allmänna kommunikationsmedel, val av byggnadsmaterial och de föroreningar byggnaden kan ge upphov till, är faktorer som ingår.

– Prologis fokuserar på att vara ledande inom hållbarhet i ett brett perspektiv. Tillsammans med våra kunder vill vi driva utvecklingen framåt så att våra fastigheter alltid ligger i framkant inom området. Inte bara vad gäller att minska el- och vattenförbrukning samt mängden avfall, utan också att genom att bygga moderna och attraktivt placerade fastigheter med lång livslängd som möter våra kunders affärsbehov, säger Gunnar Gillholm.

Footway framtidssäkrar

Anledningen till expansionen är att Footway nu lanserar en helt ny e-handelsplattform med en gemensam global infrastruktur för alla koncernens butiker. Satsningen skapar nya förutsättningar för tillväxt och för att säkerställa kapacitet i lager- och logistiklösning satsar Footway på att bygga ut lagret i Eskilstuna, vilken ska komplettera verksamheten i Helsingborg.

– Utbyggnaden är en viktig satsning för framtiden och en viktig del i arbetet kring vår nya e-handelsplattform. I linje med vårt fokus på data och automation i den nya plattformen ska även det nya lagret präglas av högre automation för ökad effektivitet. Att vi samtidigt dubblerar lagerytan visar tydligt våra tillväxtambitioner, lagret beräknas ha en kapacitet för försäljning på över 10 miljarder kronor, säger Daniel Mühlbach, VD för Footway.

Relaterade Artiklar