Hem E-HANDEL pinDeliver deltar i datadriven innovationsutmaning för pakettjänster och transport i Sveriges gles- och landsbygd

pinDeliver deltar i datadriven innovationsutmaning för pakettjänster och transport i Sveriges gles- och landsbygd

Publicerat av: Redaktionen

Den 5 februari lanserades tävlingen ”Datadriven innovationsutamning för pakettjänster och transport i Sveriges gles- och landsbygder”.

pinDeliver deltar i datadriven innovationsutmaning för pakettjänster och transport i Sveriges gles- och landsbygd 3Tävlingen är ett initiativ av Sveriges paketombud, DIGG, Tillväxtverket, Region Gävleborg, Ljusdals Näringslivskontor samt Ljusdals kommun.

Bakgrunden till tävlingen handlar om att det i dagsläget inte finns någon enhetlig struktur för datasamverkan mellan e-handel och paketleverantörer i Sverige. För att säkra transport och pakettjänster i alla delar av landet krävs ett effektivt, hållbart och transparent samarbete mellan alla aktörer i leveranskedjan.

När det kommer till transporter och paketleveranser i gles- och landsbygd är paketen ofta färre och avstånden längre jämfört med storstäder.

Dyra leveranser per kolli leder till låg lönsamhet, vilket gör att samverkan mellan aktörer blir direkt nödvändig. Att skicka och ta emot paket är inget problem i Sveriges större städer, men på landsbygden ser det annorlunda ut.

Nu lanseras en innovationstävling där målet är att förbättra tillgängligheten för pakettjänster, sänka transportkostnader, skapa nya leveransalternativ och ett ombudsnät som är mer anpassat för mottagaren. Här är datasamverkan en central nyckel som kan skapa flexibla transporter. Genom innovationsutmaningen hoppas arrangörerna att få fram en datadriven, användaranpassad, skalbar och hållbar lösning för hela leveranskedjan.

– pinDeliver ser fram emot att skapa ett bidrag som kan underlätta för pakethantering, transporter och skapa samverkan mellan olika aktörer, vilket också går i linje med vår vision. Ett hållbart samhälle kräver hållbar logistik och samarbete mellan olika aktörer. Detta är något som vi gärna vill bidra till, säger Patrik Thelandersson, VD på pinDeliver.

Relaterade Artiklar