Option One utökar sitt innehav i By Mates – bolaget som avser att ”change the world of e-sports”
Hem NYHETER Option One AB utökar sitt innehav i By Mates – bolaget som avser att ”change the world of e-sports”

Option One AB utökar sitt innehav i By Mates – bolaget som avser att ”change the world of e-sports”

Publicerat av: Redaktionen

Option One AB (”Option One”) meddelar idag att bolaget utökat sitt innehav i det befintliga portföljbolaget By Mates AB (”By Mates”).

By Mates tillförs genom transaktionen ingen likvid då affären utgjordes genom köp av befintliga aktier.

Option One utökar sitt innehav i By Mates – bolaget som avser att ”change the world of e-sports”Option One gjorde sin första investering i By Mates redan under 2020 men delade under Q3 2021 ut hela sitt innehav till bolagets aktieägare. Syftet med transaktionen var att bistå med ägarspridning inför By Mates kommande notering. Därefter har Option One förvärvat en mindre aktiepost och utökar nu ytterligare sitt innehav i samband med denna transaktion. Option One har för avsikt att göra följdinvesteringar i By Mates vid deras kommande kapitalanskaffningar.

By Mates affärsidé är att erbjuda en digital plats för utveckling, sociala relationer och sponsring med fokus på ett bättre online beteende för både Esport och traditionell sport. Genom ett helt nytt sätt att tänka kring sponsring och träning har de byggt ett system som är skalbart med hela världen som marknad. 2021 var första verksamma året med ett färdigutvecklat system och bolaget har som målsättning att under kommande 12 månader nå 1 miljon användare.

Plattformen www.mates.gg tar avstamp i en “good gamer”-plattform som aktivt främjar bra online-beteende och där deltagande föräldrar för hemmavarande barn och stödjande vänner utgör väsentliga pelare. Även fysiska aktiviteter stöds av plattformen. Dessutom hjälper plattformen gamers att hitta andra gamers/lag och kopplar ihop gamers/lag med coacher för att skapa träningsmöjligheter och vice versa. Den hjälper också lag att komma i kontakt med sponsorer för finansiering av spelande och prylar och vice versa för varumärken i sin marknadsföring och hanterar denna process administrativt som en så kallad mikroagent. By Mates har också byggt en gamification-struktur med belöningar (möjligt att tjäna pengar och poäng inom ramen för By Mates system och erhålla prylar), ranking och teambuilding – viktiga statusindikatorer.

Relaterade Artiklar