Nytt verktyg från HUI sätter detaljhandeln på kartan
Hem E-HANDEL Nytt verktyg från HUI sätter detaljhandeln på kartan

Nytt verktyg från HUI sätter detaljhandeln på kartan

Publicerat av: Redaktionen

E-handeln i Sverige växer och digitaliseringen tilltar.

Nytt verktyg från HUI sätter detaljhandeln på kartan 2Detta sätter allt större press på den fysiska handeln som måste förnya och anpassa sig till det förändrade detaljhandelsklimatet. För att kunna följa, analysera och hjälpa handeln att agera proaktivt i denna förändring lanserar HUI ett nytt digitalt verktyg med namnet HUI Maps. HUI Maps samlar relevant information kopplad till detaljhandeln i ett kartbaserat verktyg och blir en unik lösning på den svenska marknaden.

Under 2018 skedde all tillväxt inom sällanköpsvaruhandeln på nätet och tusentals butiker har stängt sedan finanskrisen. Samtidigt har totalt 1,8 miljoner kvadratmeter köpcentrumyta tillkommit sedan 2011 och en rad nya butikskoncept har etablerat sig i Sverige.

Omställningstakten i detaljhandeln har aldrig varit högre än nu och det är viktigare än någonsin att kunna följa hur, var och när handeln påverkas av olika faktorer som digitalisering, konkurrens och befolkningsutveckling.

HUI Maps kommer inledningsvis att erbjuda handelsrelaterad data om Sveriges butiker, köpcentrum, handelsområden, stadskärnor, kommuner och län. Utöver detta kommer demografisk data att vara tillgänglig. Användare kommer även att kunna beställa skräddarsydd data och addera egen data i verktyget.

– Med hjälp av HUI Maps följer vi med i branschens digitalisering och samlar flera av HUIs databaser i ett kraftfullt och illustrativt arbetsverktyg som kommer att vara till stor hjälp för beslutsfattare i handeln, säger Michael Cronholm, ansvarig HUI Maps, HUI Research.

HUI har även inlett ett samarbete med Telia i syfte att addera besöksflödesdata, Crowd Insights, till HUI Maps. Telia Crowd Insights visar rörelsemönster i samhället baserat på anonymiserad och aggregerad mobildata. Denna data planeras inom kort att tillgängliggöras inom ramen för HUI Maps, vilket ytterligare stärker erbjudandet och kundnyttan.

– Att komplettera HUIs data och insikter med besöksflödesdata från Telia Crowd Insights gör HUI Maps till ett självklart verktyg i den digitala vardagen, fortsätter Michael Cronholm.

HUI Maps utvecklas av Esri Sverige i samarbete med HUI Research. I samband med utvecklingen av HUI Maps inleder HUI och Esri ett samarbete kring gemensamma tjänster riktade till detaljister, fastighetsbolag, kommuner och andra aktörer kopplade till detaljhandeln.

Relaterade Artiklar