Nytt apotekslager invigt
Hem NYHETER Nytt apotekslager invigt

Nytt apotekslager invigt

Publicerat av: Redaktionen

Kortare ledtider, högre säkerhet och betydligt enklare och mer rationell hantering i apoteken är några av de vinster som Apotek Hjärtat förväntar sig när det nya automatiserade lagret i Norrköping är i full verksamhet.

Nytt apotekslager invigt 1

Postnords vd, Håkan Eriksson provar på att plocka

På måndagen klipptes bandet vid den nya anläggningen som byggts i ett samarbete mellan Postnord, ICA-ägda Apotek Hjärtat och logistiklösningsleverantören SSI Schäfer.

Det nya lagret ligger i Norrköping, Sveriges tredjepartlogistikcentrum.

Projektledaren Daniel Eriksson, Postnord, förklarar att anläggningen är byggd för att vara flexibel, skalbar och utvecklingsbar. Det ska alltså gå att öka kapaciteten och att öka graden av automation utan att behöva bygga ut eller byta system under ganska många år framöver.

Ett annat viktigt krav var att göra alla leveranser så smart packade att de sparar tid ute på apoteken. E-handeln ska kunna bli integrerad, ledtiderna från beställning till leverans ska vara korta och arbetsmiljön ska vara god.

Gott om utmaningar

Apotek Hjärtat har sedan lång tid haft sitt lager hos Postnord i Norrköping, så det har krävt en hel del eftertanke för att kunna genomföra bygget och byta lagersystem utan att störa den normala driften.

Dessutom visade det sig att behoven förändrades under projekttiden:

  • Både e-handeln och verksamheten vid apoteken har ökat snabbt, framhåller Daniel Eriksson.

I dagsläget expedieras 30 000 orderrader per dag.  9000 backar med 180 000 förpackningar lämnar huset 6 dagar i veckan för att gå till 387 apotek.

Automation nödvändigt

Daniel Eriksson visar runt. Vi är en grupp bestående av bland andra Ica-chefen Per Strömberg, Postnords vd Håkan Eriksson, Anders Nyberg, vd för Apotek Hjärtat och ett gäng journalister.

Bandet klipps högtidligt och simultant av Per Strömberg och Håkan Eriksson i den höga hallen där hyllorna ännu gapar tomma. Efter årsskiftet kommer de att fyllas med 90 000 lådor i 21 nivåer.

Det finns tre olika områden som sinsemellan har olika funktion och olika grad av automation.

I den helautomatiserade delen, kallad A-frame, plockas order i en takt som skulle motsvara 20 anställda.

  • I dagens läge är det svårt att hitta tillräckligt med personal som har vana. Därför är det nödvändigt att automatisera, säger Daniel Eriksson.

Säkert

En annan aspekt är säkerheten. Automatiserad plockning minimerar risken för fel.

Men visst behövs lagerpersonal. I den station som heter Cuby plockas det manuellt ner i lagringslådor, efter instruktion från skärmar och med system som varnar om man plockar fel.

Postnord-vd:n Håkan Eriksson visar sina plockfärdigheter inför journalisternas kameror.

Zonplock är det tredje området där det finns stationer med manuella plockare. De röda backarna stannar automatiskt vid de stationer där det som ska plockas finns.

Praktiskt i apotekshyllan

När de röda backarna är fyllda förses de med lock och staplas i en rullbur för varje apotek.  Den tyngsta lådan nederst och ett band som håller ihop stapeln. Varje låda innehåller en kategori, exempelvis förkylning, mun eller mage.

På det viset blir det lätt och praktiskt för personalen att fylla hyllorna. Det minimerar antalet steg på butiksgolvet och ger maximalt med tid att ta hand om kunderna.

Apotek Hjärtats vd Anders Nyberg sammanfattar nyttan med den nya anläggningen:

  • Den ger oss bättre möjlighet att ge service, gör arbetet ute på apoteken lättare och gör hanteringen snabbare och mer kostnadseffektiv, säger han.

Relaterade Artiklar