Ny undersökning: Alla vill vara agila – men få vet vad det innebär
Hem UNDERSÖKNING Ny undersökning: Alla vill vara agila – men få vet vad det innebär

Ny undersökning: Alla vill vara agila – men få vet vad det innebär

Publicerat av: Redaktionen

Ordet ”agil” har under de senaste åren blivit något av ett mantra i IT-sammanhang.

Ny undersökning: Alla vill vara agila – men få vet vad det innebär

Men en ny undersökning från IDC framtagen på uppdrag av ServiceNow, visar att få verksamheter än så länge lever upp till definitionen.

Studien visar på en direkt länk mellan ett agilt organiserat företag och förbättringar inom kundlojalitet, att behålla talang och minska time to market för nya produkter och tjänster. Enkäten besvarades av 873 beslutsfattare från större företag i tio europeiska länder.

För att mäta agiliteten användes en femgradig skala framtagen av IDC.

Resultatet slår fast att 90 procent av tillfrågade vd:ar och 72% av beslutsfattarna totalt uppger att ett agilt arbetssätt är viktiga för framgång, men bara 21% visade sig uppnå de två högsta graderna  på agilitetsskalan,”synkroniserad” och ”agil”.

Vad är då ett agilt arbetssätt mer konkret? För att besvara frågan kort handlar det om att vara flexibel – förmågan att kunna anpassa verksamheten för sina kunder, på grund av yttre omständigheter och möta utmaningar effektivt. Det låter kanske självklart för de flesta, men studien visar på utmaningarna.

”Agilitet är inte en destination, det är en resa,” säger Chris Pope, VP of Innovation på ServiceNow. ”Majoriteten av Europeiska företag är varken efter eller långt fram, utan sitter i den där mittenzonen och har precis börjat med arbetet utan att ha hunnit uppnå sin fulla potential.”

Agilitiet har många fördelar

Företagen som var i de två högsta stegen av agilitetsskalan uppgav att fördelarna varit påtagliga, och de var också i större grad framgångsrika. Nästan två tredjedelar av dessa företag rapporterade en märkbar tillväxt, jämfört med hur det ser ut i de två lägsta stegen av skalan där inte ens en tredjedel rapporterade samma utveckling.

”Även om få organisationer har anammat agilitet fullt ut, har det aldrig varit så tydligt att det är bråttom att bli mer agil. Det handlar inte bara om att överleva, det handlar om att lyckas, och för att göra det måste företagen bryta cykeln av att skynda lagom till förändring.”, säger Phil Carter, chefsanalytiker för IDC i Europa.

Kundrelationer är ännu ett område där man har oberverat goda resultat. Över hälften av de företag som beskrevs som agila enligt IDC:s skala påvisade även utmärkt kundtjänst. Detta, menar ServiceNow, beror på flexibla hanteringsmodeller och kvalificerad arbetskraft. Med en agil arbetsmetod kan man anpassa erbjudandet efter kunden och integrera feedback, vilket ökar kundernas nöjdhet och bidrar till långsiktiga samarbeten.

Man har även observerat att produkter når marknaden snabbare. Detta eftersom det blir enklare att utveckla nya effektiva lösningar, då det flexibla arbetssättet bidrar till snabbare beslutscykler och budgetplanering.

”Vår research har identifierat en tydlig länk mellan agilitet och påtagliga resultat, vilket är avgörande för företag som verkar i den dynamiska COVID-ekonomin. Från kundens upplevelse till färdig produkt, kan vi nu bevisa en faktisk koppling mellan en utvecklad agilitet och bättre företagsverksamhet.”, säger Chris Pope.

Relaterade Artiklar