Ny rapport från HUI: Nationella pålagor flyttar handeln utomlands
Hem NYHETER Ny rapport från HUI: Nationella pålagor flyttar handeln utomlands

Ny rapport från HUI: Nationella pålagor flyttar handeln utomlands

Publicerat av: Redaktionen

Idag publicerar HUI Research en rapport där digitaliseringens påverkan på prissättningen inom elektronikbranschen granskas.

Ny rapport från HUI: Nationella pålagor flyttar handeln utomlands 2Rapporten visar att med den ökade andelen internationell e-handel, teknikutveckling, prispress och transparens är det inte längre möjligt att höja priserna på elektronik i Sverige. I det sammanhanget blir nationella pålagor som kemikalieskatten, privatkopieringsersättningen och pant på elektronik en kraftig konkurrensnackdel för den svenska detaljhandeln. Enligt HUI riskerar också miljömässiga effekter att utebli.

Rapporten visar att det är omöjligt att låta svenska konsumenter bära kostnaderna för nationella skatter och avgifter. Istället straffar det de svenska handlarna i elektronikbranschen. I och med att produktutbudet i Sverige är detsamma som många övriga länder resulterar ett högre svenskt pris i att det blir allt lönsammare för svenska konsumenter att köpa elektronikprodukter från utländsk e-handel.

– Svenska politiker behöver förstå att dagens handel är internationell och om svenska handlare tvingas hålla för höga priser tappar de affären till konkurrenter i exempelvis Danmark eller Tyskland, säger Klas Elm, vd för ElektronikBranschen och fortsätter;

– Politiker kan inte längre bestämma vad som ska köpas, utan bara var handeln sker. Nationella pålagor flyttar handeln utomlands och svenskarna kommer att gå miste om svenska butiker och produkter som inte kommer att erbjudas den svenska marknaden, säger Klas Elm.

Relaterade Artiklar