Ny larmbricka till kläder som avskräcker tjuvar

Larmbrickan är designad för klädbutiker, då dess storlek, form och teknik gör det praktiskt taget omöjligt att avlägsna på manuellt sätt.

Dessutom kan brickan användas för att stöldskydda alla typer av kläder, eftersom dess speciellt utformade nål inte skadar de mest känsliga tygerna.

Larmbrickan kan även utrustas med RFID för administration och lagerhantering.

Larmbrickan är ett stöldskydd som fungerar med både AM- och RF-larmbågar och är en varularmslösning som kombinerar hög säkerhet, mångsidighet, effektivitet och marknadsföring.

  • Larmbrickans storlek, form och teknik gör det praktiskt taget omöjligt att avlägsna på manuellt sätt.
  • Varularmet erbjuder överlägsen detekteringsprestanda. Butiken behöver inte längre stora larmbrickor för att uppnå adekvat detektering.
  • Brickan kan utrustas med 8,2 MHz radiofrekvens (RF), 58 kHz akustisk magnetisk (AM) och RFID-teknologi.
  • Brickan kan användas för att stöldskydda alla typer av kläder, eftersom dess speciellt utformade nål inte skadar de mest känsliga tygerna.
  • Butikens logotyp, marknadsföringsmeddelanden, säkerhetsvarningar och QR-koder kan printas på framsidan av larmbrickan.