Hem UNDERSÖKNING Ny konsumentundersökning avslöjar hur teknologi kan öka resenärernas förtroende och påskynda efterfrågan

Ny konsumentundersökning avslöjar hur teknologi kan öka resenärernas förtroende och påskynda efterfrågan

Publicerat av: Redaktionen

För att få inblick i hur resebranschen och regeringar kan arbeta för att återuppbygga resenärens förtroende lät Amadeus undersöka resenärens största angelägenheter och vilka typer av teknologi som skulle kunna hjälpa dem att känna sig trygga och bekväma nog att resa och därmed stimulera återhämtningen av resesektorn.

Ny konsumentundersökning avslöjar hur teknologi kan öka resenärernas förtroende och påskynda efterfrågan 3Över 6000 resenärer världen över deltog i undersökningen. Studien visar att teknologi spelar en avgörande roll för att stödja återhämtning, över 4 av 5 (84%) av resenärerna sa att teknologi skulle öka deras förtroende för att resa under de kommande 12 månaderna genom att ta itu med oro kring folkmassor, social distansering och fysiska beröringspunkter.

På frågan om teknologi eller teknologiska upplevelser som skulle öka förtroendet för att resa nästa år eller göra dem mer benägna att resa, visar:

• 42% av de tillfrågade säger att mobilapplikationer som tillhandahåller aviseringar på resan
för att informera om lokala sjukdomsutbrott samt ändringar av regeringens riktlinjer skulle
bidra till att öka deras förtroende för resor.
• 34% av de resenärer som oroar sig för att resa i COVID tider, säger att biometri (dvs.
ansikts- eller röstigenkänning) som möjliggör incheckning, gå igenom säkerhetskontrollen
och ombordstigning utan behov av fysiska kontroller skulle göra dem mer benägna att resa.
• 33% av resenärerna är överens om att de vill ha en universell digital resenärsidentifiering
på sin telefon som innehåller all nödvändig dokumentation och immunitetsstatus, vilket
innebär att de bara behövde bevisa det en gång.

De fem bästa sakerna som resenärer mest skulle vilja att teknologi skulle göra när de funderade på att resa är:

1. Minska köer och trängsel i offentliga utrymmen (38%)
2. Minimera ansikte mot ansikte eller fysisk kontakt med andra (31%)
3. Skydda finansiell information och personlig information (31%)
4. Meddela i förväg när det finns en försening (29%)
5. Säkerställa noggrannheten och effektiviteten i nationella test- och spårningsprogram
(28%)

I slutändan, när intressegrupper arbetar för att på nytt överväga att resa, visar undersökningsresultaten att de fem bästa sätten att bygga resenärernas förtroende under nuvarande förhållanden inkluderar:

• Ge tillgång till flexibel förändring, avbokningsregler och betalningsvillkor för att undvika
att förlora pengar (39%)
• Begränsa antalet passagerare på ett plan (38%)
• Att erbjuda resenärer möjlighet att socialt eller fysiskt distansera sig under resan (36%)
• Att ha synlighet och försäkran om sanering, hygien och säkerhetsåtgärder på hotell och
boende (36%)
• Effektiva test-, spår- och spårningsprogram på plats (34%)

”Den här undersökningen är en källa till optimism för branschen, eftersom många av resenärernas problem kan hanteras med den teknologi som finns tillgänglig nu, i varje steg av en resenärsupplevelse. Oavsett om det är nya mobila applikationer, biometri eller kontaktfria lösningar, måste vi tillsammans utforska som en bransch och med regeringar hur man bäst kan påskynda införandet om vi ska uppmuntra globala resor, vilket är en viktig drivkraft för globalt välstånd, säger Christophe Bousquet, Chief Technology Officer, Amadeus.

Relaterade Artiklar