Ny ekonomitjänst hjälper Elons butiksägare

Elon har lanserat tjänsten Elon Financial Services (EFS) för att hjälpa kedjans butiksägare med bokföring och hantering av den löpande ekonomin.

Ny ekonomitjänst hjälper Elons butiksägare 1
Stina Wallentin

Tjänsten gör det möjligt för kedjans handlare att fokusera mer på butiksutveckling och kundkontakt och mindre på redovisning.

”Våra butiksägare är fantastiska entreprenörer och eldsjälar som brinner för sin lokala marknad,” säger Stina Wallentin, redovisningsspecialist på Elon Group. ”Vi vill göra det möjligt för dem att fokusera mer på utveckling av erbjudandet och mindre på administration.”

Med Elon Financial Services får alla butiksägare hjälp med allt från daglig ekonomihantering som leverantörsfakturor, in- och utbetalningar och månadsavstämningar till årsvisa tjänster som bokslut, inkomstdeklaration och årsredovisning.

”Genom att samordna den löpande ekonomihanteringen för butiksägare blir det möjligt för alla att dra nytta av lärdomar från respektive butik,” säger Stina Wallentin. ”Det skapar en effektivare och mer optimerad ekonomihantering för alla butiker.”

Räknar med att samla många

Trots att tjänsten nyligen lanserats har redan ett 20-tal butiker nappat på erbjudandet och är igång. Målet är att så många Elonbutiker som möjligt ska välja erbjudandet.

”Den här tjänsten har utvecklats i nära dialog med våra butiksägare för att underlätta deras vardag,” säger Stina Wallentin på Elon. ”Därför är det kul att så många butiker hoppat på tjänsten direkt vid lanseringen och jag tror att vi har möjlighet att samla åtminstone en tredjedel av alla butiker innan årsskiftet.”