Nowaste Logistics implementerar AI
Hem NYHETER Nowaste Logistics implementerar AI

Nowaste Logistics implementerar AI

Publicerat av: Redaktionen

Ska effektivisera resursplanering och nyttjande för samtliga verksamheter.

Nowaste Logistics implementerar AI 2Under februari påbörjar Nowaste implementationen av redPilots AI-system Operational Excellence. Detta innebär att AI succesivt kommer ta över planeringen av personal och andra resurser på samtliga lager och terminaler. Systemet kommer även hjälpa till med planering av service och underhåll samt när specifika aktiviteter bör ske.

– Vi ser en oerhörd styrka i att rationalisera resursplaneringen genom att nyttja AI. Vi har idag många olika verksamheter vars behov kan variera kraftigt från en dag till en annan. På vissa verksamheter kan det röra sig om timmar och genom AI kan vi då få en ökad kontroll och möjlighet att arbeta mer proaktivt, berättar Daniel Åkesson, Driftchef på Nowaste.

Systemet kommer lära sig de olika verksamheterna, avdelningarna och deras respektive processer löpande. Ju mer information och erfarenhet det får ju mer precist kommer systemet att kunna arbeta för att anpassa resurser efter behov.

Lösningen som levereras av redPilot består av tre moduler som med tiden kommer kunna detaljstyra resurser som personal, truckar mm. ner på avdelningsnivå och timme på de olika lagerna. Systemet tar bland annat hänsyn till trender, prognoser, försäljning, inköp, marknadsaktiviteter, väder och så vidare, tillsammans med parametrar som orderstruktur, avgångstider etc. Detta blir den första implementeringen i Norden för redPilot.

AI’s inlärning påbörjas under februari och beräknas vara i full drift för första verksamheten framåt slutet av juni i år. Därefter fortsätter utrullningen under hösten för de olika verksamheterna och terminalerna.

Relaterade Artiklar