Endavas spaningar om leveranskedjor inför 2023: Ökad e-handel kräver bättre logistik-synk i alla kanaler
Hem E-HANDEL Mikrotjänster kan hjälpa de pressade e-handelsföretagen i konkurrensen

Mikrotjänster kan hjälpa de pressade e-handelsföretagen i konkurrensen

Publicerat av: Redaktionen

Idag kan du köpa nästan allt på nätet.

Kläder, böcker, elektronik och till och med bilar kan levereras till din dörr.

Men konkurrensen mellan e-handelsföretagen har aldrig varit hårdare och för att vinna måste de modernisera sina nätbutiker. Mikrotjänster kan vara en viktig hjälp.

Om e-handelsföretag vill bli konkurrenskraftiga – oavsett om de är B2B, B2C eller D2C – måste de ha två faktorer i åtanke: behovet av onlinebutiker och upplevelser ökar ständigt och det räcker inte längre med rudimentära nätbutiker för att möta kundernas förväntningar.

Människor vill ha en shoppingupplevelse på nätet som är enkel, intuitiv och smidig. Sidorna bör ladda omedelbart och vara optimerade för mobila webbläsare, sökfunktionen måste ge relevanta resultat och det bör finnas en rad olika betalningsalternativ. Kunderna kan annars bli så besvikna att de går till en konkurrent.

Företagen måste därför prioritera sitt e-handelserbjudande och kundupplevelsen. Det som är avgörande här är rätt mjukvaruarkitektur. Många företag förlitar sig fortfarande på ett helt monolitiskt e-handelssystem, som ofta har utvecklats internt. Detta anses idag föråldrat.

Till exempel tar det ofta månader att tillföra nya funktioner i en sådan arkitektur då kodbasen måste ändras och hela systemet ska uppdateras. Ett sådant system lämpar sig inte för en toppmodern användarupplevelse, för när en ny funktion faktiskt har implementerats kan den redan vara föråldrad. Det är också svårt att prova nya saker och programvaruproblem påverkar ofta hela systemet negativt, till stort besvär för såväl företaget som kunderna.

Därför bör företagen förlita sig på en modernare arkitektur för sina e-handelsapplikationer: mikrotjänster. De många små tjänsterna, som var och en endast ansvarar för en uppgift, har varit en trend inom programvaruutveckling under en längre tid.

I en nätbutik kan en sådan uppgift vara produktsökningen eller kundvagnen. Målet är att mikrotjänsterna utför sina uppgifter perfekt och att nya funktioner, kanaler och tekniker flexibelt kan läggas till. Då kan företagen snabbare anpassa sitt användargränssnitt till kundernas förväntningar.

Men det är inte nödvändigt att bygga en helt ny nätbutik från grunden med enbart mikrotjänster. I stället kan man utveckla och delvis ersätta sina system med dessa tjänster. Processen kan ta månader eller år, och först behövs en grundlig granskning: vilken är affärsstrategin för nätbutiken? Vilka äldre system används redan och hur kommunicerar de med varandra? Vilka funktioner bör inrättas som mikrotjänster?

 Frikopplade mikrotjänster

Med en ”headless”, frikopplad, mikrotjänstarkitektur, där front- och backend till skillnad från i traditionella butikssystem är helt åtskilda, kan företag inrätta sin webbshop i linje med kundernas behov, flexibelt lägga till nya funktioner och snabbt reagera på ny utveckling.

Företagen kan då även välja den teknik som är bäst lämpad för en viss uppgift och skala dem efter behov, oberoende av backend. Med ett frikopplat system kan man också koppla ihop flera frontends med samma backend. Om du exempelvis vill driva en nätbutik i olika länder behöver du inte sätta upp en helt ny butik för varje lokalt språk.

Potentialen hos ny teknik och nya tillvägagångssätt som metaversum, blockkedjor, förstärkt eller virtuell verklighet befinner sig fortfarande i ett tidigt skede. Men under de närmaste åren kan de i grunden förändra vårt sätt att interagera med varumärken och främja övergången till det digitala.

Endavas spaningar om leveranskedjor inför 2023: Ökad e-handel kräver bättre logistik-synk i alla kanaler

 –Philip Carl, Nordenchef Endava

Redan i dag är en intuitiv, tydlig och lättillgänglig nätbutik nyckeln till att locka till sig kunder och hålla dem engagerade. De har trots allt fler alternativ i dag än någonsin tidigare. Med en frikopplad mikrotjänstarkitektur kan företagen svara upp till förväntningarna på en modern onlineupplevelse.

E-handelsföretagen bör vara vaksamma på potentiella hinder redan från början och leta efter lösningar som passar just deras system. Då är vägen mot en modern shoppingupplevelse på nätet tydlig.

 

 

 

 

 

Relaterade Artiklar