Med sänkt digitalmoms tar vi steget in i nutiden

Under torsdagen, den 21 februari, gick regeringen ut med att digitalmomsen på tidningar, magasin och böcker nu sänks från 25 procent till sex procent.

Med sänkt digitalmoms tar vi steget in i nutiden 1Den nya digitalmomsen börjar gälla från och med 1 juli 2019 och beslutet innebär att digitala tidningar, magasin och böcker kommer ha samma momssats som tryckta tidningar och böcker.

Jörgen Gullbrandson, VD på Readly kommenterar den nya momssatsen:

“Vi välkomnar den här förändringen. Det har pratats om en sänkning av digitalmomsen i ett antal år och för oss som arbetar dagligen med distribution och skapande av innehåll för digitala kanaler är det extremt glädjande att komma i mål”.

“Det är en förändring som borde varit självklar redan när den började diskuteras för 10 år sedan. I grund och botten handlar det om orimligheten i att ett progressivt samhälle särbehandla innehåll beroende på vilket format slutkunden väljer att konsumera det i”.

“Att vi nu kommer att behandla tryckt och digitalt innehåll på lika villkor innebär att aktörer som enbart jobbar med digitala format, som Readly, kommer att få bättre förutsättningar att utveckla sina modeller och paketering av innehåll”.

“Vår omvärld har på senare år präglats av diskussioner kring vikten av källkritik och hur ”fake news” påverkar samhället och världspolitiken. Därför måste vi som på ett eller annat sätt arbetar med digitala publikationer aktivt arbeta för att se till att kvaliteten på det som når ut till kund håller en hög och trovärdig nivå. Det är vårt yttersta ansvar som företag gentemot våra kunder.”

“När skatten på digitala artiklar och magasin försvinner öppnas också fler möjligheter att skapa innovativt innehåll i nya format för dem som skriver och arbetar med att distribuera publikationer för den moderna världen. ”