Mecenat Insights – Om banker och betalning
Hem BETALLÖSNINGAR Mecenat Insights – Om banker och betalning

Mecenat Insights – Om banker och betalning

Publicerat av: Redaktionen

Storbankerna dominerar i studentgruppen – precis som i befolkningen i stort och kontanter är snudd på bortglömda.

För det mesta är de ersatta av digital betalning i mobil eller klocka.

Så kan man med ett par meningar sammanfatta den undersökning om banker och betalning som vi har gjort bland Mecenatstudenterna.

De fyra största bankerna bland befolkningen i stort har ett stadigt grepp också om studentgruppen, när vi frågar vilken bank som studenterna använder i första hand. Sammanlagt 80 procent anger i fallande ordning att de använder Swedbank, Nordea, Handelsbanken eller SEB som sin primära bank.

När vi frågar om de är nöjda med sitt val av bank är resultatet minst sagt överväldigande. Hela 95 procent uppger att de är nöjda och bara 25 procent att de någon gång har bytt bank.

Det ligger helt i linje med svaren på motsvarande frågor som vi ställde i vår undersökning för två år sedan. Då låg samma fyra banker i topp som nu och de samlade nästan en lika stor andel av studenterna. De som uppgav att de var nöjda med sin bank låg dock ”bara” på 90 procent så andelen nöjda har ökat med fem procentenheter.

När vi går över till att fråga mer direkt om hur de hanterar sina pengar så är betalkort det överlägset vanligaste sättet när de ska betala. På decimalen 50 procent anger att de använder ett betalkort. Drygt 30 procent använder helst Swish medan bara 9 procent av de studenter som deltog i undersökningen betalar med ett kreditkort.

Att de är snabba på att ta till sig ny teknik bekräftas än en gång i de här svaren. Drygt hälften av studenterna har en digital version av sitt betalkort i sin mobil eller klocka som de använder att betala med.

Kontanter tycks däremot höra till historien. Bara 4 procent använder kontanter dagligen medan hela 48 procent anger att de aldrig använder kontanter eller inte kom ihåg när de gjorde det senast. Övriga studenter använder kontanter mer eller mindre sporadiskt.

Ett tillfälle när många byter bank är när de ska ta ett bolån och valet beror då självklart på vad de erbjuds för villkor och låneräntor. Här har bankerna ett jobb att göra för att bevisa att de är bästa valet. Bara 12 procent av studenterna har ett bolån idag medan 36 procent anger att de planerar att ta ett inom de närmaste fem åren.

Undersökningarna besvarades av 802 studenter. Mottagarna är slumpmässigt utvalda bland Mecenats användare och därefter är resultatet viktat på kön och ålder mot den samlade svenska studentpopulationen.

Mecenat Insights – Om banker och betalning

Mecenat Insights – Om banker och betalning

Relaterade Artiklar