Mat.se förutspår framtiden med Artificiell Intelligens
Hem NYHETER Mat.se förutspår framtiden med Artificiell Intelligens

Mat.se förutspår framtiden med Artificiell Intelligens

Publicerat av: Redaktionen

Prognoser och resursplanering är en del av vardagen för de flesta företag.

Mat.se förutspår framtiden med Artificiell Intelligens 2Uppgifter som i många fall är tunga och komplexa och som dessutom ofta sköts manuellt. Mat.se har under hösten utvecklat en Artificiell Intelligens som helt på egen hand sköter prognosen för försäljningen.

Att träffa rätt med prognoser är en utmaning. Det finns mängder av data och parametrar att ta hänsyn till vilket gör uppgiften komplex och svårarbetad. För Mat.se är precision i prognoserna affärskritiska och nu går bolaget över till att låta Artificiell intelligens (AI) sköta prognostiseringen. Resultatet är positivt och ger värdefullt stöd för inköp, logistik och bemanning att optimera sina processer och resurser. AI:n tar i dagsläget hänsyn till ett 60-tal parametrar vilket gör den överlägsen jämfört med den tidigare manuella prognosen.

– Vi arbetar med avancerade prognoser, men nästan alla har inneburit en viss del manuellt arbete. Vår modell är helt automatisk och uppvisar konsekvent dubbelt så hög precision som våra tidigare manuella prognoser. Den tar hänsyn till allt från väder, säsong och orderhistorik till löning och högtider. Det är även möjligt att se vilka av parametrarna algoritmen tagit hänsyn till för prognosen, säger Morhaf Alaraj, data scientist på Mat.se.

Utvecklingen av AI:n tog fart under hösten. Redan två månader senare hade teamet på Mat.se utvecklat och satt AI:n i produktion.

– Vi jobbar datadrivet och med machine learning på flera nivåer. Att skapa en AI var därför ett naturligt steg. Att sätta rätt prognos är inte bara viktigt för försäljningen utan också avgörande för att minimera svinn och skapa en mer hållbar inköpsstrategi, fortsätter Morhaf Alaraj.

AI:n är i drift och idag helt självgående med kontinuerlig övervakning och uppföljning. Huvudansvariga för projektet är Morhaf Alaraj tillsammans med kollegan Fredrik Ring.

– Det är inte bara vi utan hela Mat.se som gjort detta projektet möjligt. Vi är ett tvärfunktionellt team där allas kompetenser och insikter varit värdefulla, säger Morhaf Alaraj.

Relaterade Artiklar