Hem TEKNIK & IT-LÖSNINGARIT-LÖSNINGAR Martin & Servera inför strategisk ruttplanering för optimerade transporter – tar hjälp av Descartes

Martin & Servera inför strategisk ruttplanering för optimerade transporter – tar hjälp av Descartes

Publicerat av: Redaktionen

Martin & Servera, väljer Winroute från Descartes för att strategiskt planera sina rutter och därigenom optimera sina leveranser. Ett viktigt steg för att nå företagets mål om klimatneutrala transporter senast 2030.

Martin & Servera inför strategisk ruttplanering för optimerade transporter – tar hjälp av Descartes 3Martin & Servera, ledande restaurang- och storköpsspecialist i Sverige, arbetar intensivt med att effektivisera sina transporter och minska sin klimatpåverkan. Företagets distribution är komplex, med 20.000 kunder och 7.000 dagliga leveranser med smala tidsfönster. Distributionen sker med 400 fordon från fyra centrallager och 18 mindre hubbar över hela Sverige. Omarbetning av ”Master Routes” är ett komplicerat och tidskrävande arbete som kräver specialistkunskap för att kunna ta hänsyn till kundönskemål, lossnings- och lastningstider, fordonspark och vägförhållanden.

”Vi har sökt efter en lösning som ger oss viktiga verktyg för att kontinuerligt kunna förbättra och anpassa våra dagliga rutter. Vi ville även att lösningen skulle ge oss underlag för strategiska beslut, exempelvis kring varifrån en kunds leverans ska utgå och vilken hub som ska användas för leveransen. Införandet av WinRoute har allt det vi söker och det kommer helt klart ge oss stora fördelar i vår resa mot en mer hållbar och effektiv distribution”, säger Robinson Paz, Operativ Chef på Martin & Servera Logistik.

Ett av de mål företaget satt upp är att deras transporter senast 2030 ska vara klimatneutrala, och för att nå målet har företaget sett ett behov av att investera i tekniska lösningar som effektiviserar och optimerar distributionen. WinRoute kommer att vara en viktig pusselbit i det arbetet då Martin & Servera har som mål att dubbla nyttjandegraden på sina bilar och på så sätt spara på miljön.

En föränderlig värld kräver stor flexibilitet

Ruttplaneringsverktyget WinRoute är ett interaktivt verktyg som kommer med den absolut senaste planerings- och optimeringsteknologin. Winroute hjälper ruttplaneraren att bland annat ta fram strategiska och taktiska planer för den dagliga distributionen, förbättra serviceleveransen och skapa en detaljerad bild över hur kostnadseffektiv distributionen är samt vilka justeringar som bör göras.

”WinRoute är en perfekt lösning för Martin & Servera. Deras många transporter runt om i landet ställer höga krav på exakta leveranser och en flexibel hantering. Med verktyget kommer de få en ökad förmåga att leverera varorna i tid och de kommer även snabbare kunna ställa om när förutsättningarna i omvärlden ändras. Ett system i tiden och vi ser fram emot att ta del av Martin & Serveras fortsatta resa, säger Lars Persson, försäljningschef Norden på Descartes.

Relaterade Artiklar