“Vi vill ta plats på mässan då det är där våra kunder samlas” – Maria Rang, General Manager på Consafe Logistics
Hem E-HANDEL “Vi vill ta plats på mässan då det är där våra kunder samlas” – Maria Rang, General Manager på Consafe Logistics

“Vi vill ta plats på mässan då det är där våra kunder samlas” – Maria Rang, General Manager på Consafe Logistics

Publicerat av: Redaktionen

Berätta lite kort om företaget 

Vi på Consafe Logistics jobbar med Warehouse Management System (WMS).

Detta innebär att vi hjälper våra kunder att i realtid bli så effektiva som möjligt inom lagrets fyra väggar. Såsom att se till att köra så lite truck som möjligt, placera och plocka artiklar på effektivt sätt samt att reducera plockfel. Vi gör inte bara företag effektiva i sina lagerprocesser – vi bidrar även till att de blir mer hållbara genom att bland annat reducera transportsträckor och luft i paketen.

Vad ska ni visa upp på mässan och varför satsar ni på mötesplatsen?
I och med pandemin har e-handeln fått nya köpmönster, nya köpbeteenden och allt vad detta innebär. Vi kan göra skillnad både i returflöde samt i in- och utflöde på lagret. De ökade volymerna inom e-handeln har också satt större fokus på att effektivisera sådana flöden på en större skala. På mässan kommer vi att prata om de framgångssagor vi åstadkommit tillsammans med våra kunder med målet att inspirera och dela med oss av vår kunskap och erfarenhet. Då många e-handlare är på en tillväxtresa vill vi finnas där och berätta vilka vi är och vad vi kan göra för att underlätta och förbättra. Vissa e-handlare kanske inte riktigt är där än, men om några månader kommer flertalet sitta med utmaningar där vi på Consafe Logistics vill vara företaget som finns med i diskussionen kring lösningarna.

Vad ser ni som e-handelns största utmaning just nu?

“Vi vill ta plats på mässan då det är där våra kunder samlas” – Maria Rang, General Manager på Consafe Logistics

Maria Rang, General Manager på Consafe Logistics

Många och små ordrar, ökade returer och kapacitetsbegränsningar ökar komplexiteten i e-handlarnas lagerhantering och lagerstyrning.  Hur åstadkommer de den bästa uppsättningen i lagret som är automatiserad och effektiv – men samtidigt flexibel och agil så att man kan möta framtidens kundbeteenden och behov?

E-handlarna behöver ta snabba beslut som hjälper kunderna framåt snabbt men samtidigt inte målar in sig i något hörn med en mer statisk lösning.

Andra utmaningar för e-handel kan exempelvis vara nya myndighetskrav som innebär spårbarhetskrav där försörjningskedjor behöver kunna spåra produkter på en mer detaljerad nivå. Konsumenterna kommer också ställa högre spårbarhetskrav såsom att kunna följa mer exakt vart paketet är och att man kommunicerar i rätt tid och i rätt kanal. Vad ställer det då för krav på systemstöd och informationsflöden?

Hållbarhetsfokus på myndighets och konsumentnivå är också en trend vi ser kommer utmana e-handlarna. Utmaningen på konsumentsidan är att de efterfrågar mer än bara hållbara produkter – hela försörjningskedjan ska vara hållbar. Sett till myndigheter kan de ställa krav på reducering av Co2 utsläpp samt att företag ska kunna redovisa hållbarhetsdata genom hela försörjningskedjan.

Vad kan ni bidra till e-handeln?
Vad kan vi då göra inom lagrets fyra väggar för dagens och framtidens hållbara och effektiva e-handlare? Vårt warehouse management system utvecklas ständigt men har redan AI-funktioner som reducerar luft i paket, minimera körsträckor för truckar i lagret samt minimerar antalet plockfel som annars bidrar till onödiga transporter. Ju större volymer, ju fler lager och variation i artikelsortiment – desto mer komplexa blir lagerflödena och processerna. Med tanke på den aggressiva tillväxtplanen och enorma ambitionen om att växa som många e-handlare har, medför detta ett stort behov av ett mer kompetent warehouse managementsystem. Genom att börja smått, se till att man kommer i gång med vår mjukvara och konstant fortsätter att utveckla den, skapar det möjligheter för att hjälpa e-handlare på vägen och tillgodose nya behov som uppstår.

Automatisering är också en populär lösning för många av e-handlarnas utmaningar där vi kan supportera dem och erbjuda en flexibel automatisering av deras lagerprocesser utan att låsa sig till en viss typ av automation eller en specifik automationsleverantör. Vår styrka är att vi kan hjälpa dem att utveckla en automationslösning som anpassar sig efter hur behoven förändras över tid.

Relaterade Artiklar