MABI Sverige och Europcar Sverige inleder strategiskt samarbete
Hem TRANSPORT-&-LOGISTIK MABI Sverige och Europcar Sverige inleder ett strategiskt samarbete

MABI Sverige och Europcar Sverige inleder ett strategiskt samarbete

Publicerat av: Redaktionen

MABI Sverige och Europcar Sverige har undertecknat ett avtal om strategiskt samarbete, vilket innebär att ett samägt företag mellan MABI Sverige och Europcar Sverige nu grundas och kommer initialt börja leverera olika typer av bil- och logistikrelaterade tjänster till båda ägarbolagen.

Samarbetet stöder bolagens strategiska mål att utveckla sina verksamheter och tjänster på ett kostnadseffektivt och hållbart sätt.

Bolagen bedömer att de genom samarbetet kommer uppnå betydande kostnadsbesparingar.

”Samarbetet med MABI Sverige är en viktig del av bolagets transformation av sin nuvarande verksamhet för att kunna erbjuda olika typer av mobilitetstjänster på ett modernt och hållbart sätt. Vi effektiviserar och utvecklar tillsammans distributionen av bolagens olika mobilitetstjänster i första hand i Stockholm för att på sikt kunna skala upp modellen i resten av landet. Med MABI får vi en perfekt partner som delar vår syn på potentiella synergier och i nära samarbete stärker möjligheterna att uppnå uppsatta mål”, säger Mickael Bogered, VD på Europcar Sverige.

Samarbetet är även en del i båda bolagens aktiva arbete kring miljö- och hållbarhetsstärkande utveckling. Att dela på uthyrningskontor med tillhörande garage- och bilvårdsutrymmen är positivt ur flera miljöaspekter.

Bolagen hoppas även att kunderna kommer uppfatta samarbetet som positivt med en förbättrad tillgänglighet, ett större utbud och där det går att hjälpa varandras kunder när behov uppstår.

”Vi ser fram emot att tillsammans med Europcar utveckla den framtida mobiliteten på ett mer effektivt och hållbart sätt. Bolagens starka branschkunnande och marknadsnärvaro ger mycket goda möjligheter att stödja bolagens ambitioner att uppnå en helt ny nivå av hållbar mobilitet med nya mer tillgängliga och flexibla lösningar på bilnyttjandet, säger André Schleemann, VD på MABI Sverige AB.

Som en första aktivitet i det nya samarbetet slår bolagen upp portarna till ett gemensamt uthyrningskontor i Dallas Tower i Solna Centrum samt ett i Smista Allé i Segeltorp under november 2022.

MABI Sverige och Europcar Sverige inleder strategiskt samarbeteMABI Sverige AB ingår i Hedin Mobility Group och är ett av Sveriges största enskilda biluthyrningsföretag. Sedan starten i Stockholm 1989 har företaget vuxit konstant och finns representerad på 150 platser med 4000 bilar över hela landet.

Europcar är Europas ledande biluthyrningsföretag och finns representerat med 3 700 stationer och 195 000 bilar i 140 länder. I Sverige har Europcar 170 stationer och 6000 bilar. Europcar Sverige drivs av Europeisk Biluthyrning AB som är ett dotterbolag till Volkswagen Group Sverige AB.

Relaterade Artiklar